Övriga avfallstjänster

Information om de avfallstjänster som inte ingår i ditt avfallsabonnemang, byte av kärl, latrinkärl, hyra av container till exempel, men som du kan beställa för en extra kostnad.

Starta sopabonnemang utan kostnad.

På sidan Abonnemang och grundavgifter kan du läsa mer om att starta abonnemang.

En gång per år utan kostnad.

Mer än en gång per år 650 kronor per gång.

Beställ/ändra sopkärl (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Biohyllan är en utfällbar hylla som man monterar inne i sopkärlet. På hyllan kan du lägga matavfallspåsen så att den fryser till på vintern. När det är dags för nästa matavfallspåse puttar du ner den frusna påsen och lägger den nya på biohyllan. När sopkärlet töms fälls Biohyllan automatiskt upp för att inte blockera tömningen.

Kostar 100 kr och betalas genom att swisha på plats vid hämtningstillfället. Säljs på alla återvinningscentraler samt Skellefteå kommuns kundtjänst i Stadshuset.

OBS -biohyllan fungerar inte för det kommande fyrfackskärlen.

Du kan köpa betalsäckar för hushållets restavfall som inte ryms i ditt sopkärl. Hämtning ingår i priset. Ställ säcken bredvid ditt sopkärl kvällen innan sophämtningen.

Säckar för 65 kronor/styck. Hämtning ingår.

Dessa finns att köpa på Skellefteå kommuns återvinningscentraler.

Du kan köpa latrinkärl för avloppsavfall för 455 kronor/styck. Hämtning ingår. Dessa kan du köpa på Skellefteå kommuns alla återvinningscentraler och Stadshuset Brinken. Det är endast dessa som hämtas av sopbilen och de enda vi tar emot på Degermyrans återvinningscentral.

 • Kärl, säck och latrinbehållare får inte fyllas mer än att de kan stängas.
 • Inga påsar är tillåtna att användas i latrinkärlet. De får inte heller vara så tunga att det blir uppenbara svårigheter att flytta dem eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.
 • Vid hämtningstillfället ska de vara fria från snö och is. Ska samlas i behållare som tillhandahålls av renhållaren och vara väl försluten så att avfallet inte kan spridas.
 • Behållaren ska vara ren utvändigt och väga max 15 kg.
 • Lämnar du själv latrinkärlet på Degermyrans återvinningscentral ska du kontakta personal innan du lämnar den. Observera att även här gäller att vi endast tar emot de som är sålda av Skellefteå kommun.

Se Degermyrans öppettider

 

 

Du betalar för hyra, utkörning, tömning samt mängd och typ av avfall. Enbart rena fraktioner i samma container dvs ingen blandning av material får ske.

Privatperson eller verksamhet kan hyra lastväxlarflak i storlekarna 10, 15 eller 38 kubikmeter för kommunalt avfall. Materialen ska vara sorterade i containern (får inte blandas).

Priser

 • Lastväxlarflak 10 kubikmeter, utan tak, 120/150 kr exl./inkl. moms per dygn
 • Lastväxlarflak 15 kubikmeter, utan tak, 150/188 kr exl./inkl. moms per dygn
 • Lastväxlarflak 38 kubikmeter, med tak 170/213 kr exl./inkl. moms per dygn
 • Frakt/transportkostnad tur- och retur tillkommer
 • Avfall i container debiteras enligt deponitaxan.

Behandlingskostnad tillkommer enligt nedan:

 • Sorterat restavfall 1 500 kr per ton.
 • Sorteringsplatta 1 865 kr per ton.
 • Tegel 250 kr per ton. Du får inte fylla mer än halva containern med tegel.
 • Asbest 1 875 kr per ton.

Du kan hyra sopkärl i olika storlekar veckovis eller månadsvis. Rengöring av kärlen ingår. Kostnad för in- och utkörning av kärlen tillkommer.

Priser, kostnad exklusive/ inklusive moms

 • Ett 190 liters kärl kostar 65/82 kr per dag.
 • Ett 370 liters kärl kostar 65/82 kr per dag.
 • In- och utkörningskostnad tillkommer.

Du kan beställa extra sophämtning av rest- samt matavfall.

Priser

Hushåll
Vid ej tömbart, framställt kärl. Om sopbilen inte kan tömma ditt sopkärl eller om du har missat att ställa ut det. Extra hämtning gäller endast vid tillfällig anhopning av avfall. Endast den som har fast abonnemang kan beställa tjänsten extra hämtning.

 • Extra tömning 130 kr/kärl
 • Extra säck 65 kr/st Hämtning ingår. Finns för inköp på ÅVC.

Verksamheter:

 • Extra hämtning av restavfall i kärl kostar 1082 kr per kubikmeter
 • Extra hämtning av restavfall som inte är i kärl kostar 1 300 kr per kubikmeter
Beställa extra soptömning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Senast uppdaterad: