Korttidsvistelse och återkommande korttidsvistelse

Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem kan du ansöka och få plats på korttidsvistelse. Dessa insatser finns för att öka tryggheten för dig och dina anhöriga. Platser för korttidsvistelse finns på Skellefteå korttidscentra och på vissa vård- och omsorgsboenden i kommunen. 

Om du vill ansöka om korttidsvistelse eller återkommande korttidsvistelse kontaktar du beslutsenheten.

När kan du få plats på korttidsvistelse?

Korttidsvistelseplats ansöker du om ifall du behöver tillfällig vård och omsorg utanför det egna hemmet.

Korttidsvistelse är till för att

  • ge dig tillfälligt stöd när ditt omsorgs- och vårdbehov inte kan tillgodoses i ditt hem
  • ge dig möjlighet till återhämtning och utreda dina förmågor
  • ge dig stöd medan du väntar på en plats på vård- och omsorgsboende

Återkommande korttidsvistelse

Återkommande korttidsvistelse är när du växlar mellan att bo i hemmet och på korttidsvistelse. Återkommande korttidsvistelse kan ses som ett stöd till dina anhöriga som vårdar dig. Du kan få återkommande korttidsvistelse från några dagar i månaden upp till 2 veckor per månad.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: