"rootPage" is not defined.

Brandskydd, sotning

Brandsäkerhet

Genom ökad kunskap kan man lättare förebygga en brand. Du kan lära dig mer om detta via den här webbplatsen, men du får ...

Brandvarnare

I Sverige omkommer över 100 människor varje år i bränder. Många bränder inträffar i bostaden om natten. Den vanligaste d...

Elda inomhus

Eldning inomhus kan ske för uppvärmningsbehov eller trivseleldning. Eldning i sig är en brandfara men kan med rätt hante...

Elda utomhus

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också ...

Fyrverkerier

Varje år skadas mellan 200 och 300 personer i fyrverkeriolyckor. En fjärdedel skadas så allvarligt att de måste läggas i...

Sotningstjänster och avgifter

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunk...

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Skellefteå är en av få kommuner i landet som driver sotningsverksamheten i egen regi.

Digitala tjänster

Digitala tjänster