Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen stöttar dig som vill ha råd och tips hur du kan sänka energikostnaderna och påverka klimatet så lite som möjligt. Vi erbjuder råd och tips på olika energieffektiviseringsåtgärder anpassade till dina förutsättningar, vi informerar om för-och nackdelar för olika uppvärmningsalternativ och bollar gärna alla slags energi- och klimatfrågor.

Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk och du når oss via kontaktuppgifterna nedan.

Samlade tips

Nu finns också samlad information hos Energimyndigheten, om hur du på olika sätt kan spara energi och sänka dina kostnader.

Läs mer på deras webbsida:

Energi- och klimatrådgivningen Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivarens arbete

Bor du i villa eller lägenhet och vill ha tips på hur du kan minska din klimatpåverkan och sänka dina energikostnader? Energi- och klimatrådgivningen kan hjälpa dig.

Ta reda på din energianvändning

Här kan Skellefteå Krafts "mina sidor" vara en bra start. Om du vet utgångsläget kan du hålla koll på de energibesparingar som du gör.

Åtgärda energitjuvar

En bra början är att åtgärda energitjuvar, sådant som drar energi i onödan, till exempel belysning som står på där den inte behövs, mobilladdare som sitter i eluttaget utan att ladda och stand-by-lägen på skärmar.

Välj energisnål utrustning till hemmet

Energimärkningen hjälper dig när du köper elektriska apparater och vitvaror. Där drifttiden är lång, till exempel kyl och frys, är det energismart att välja bästa energiklass (A+++).

Sänk temperaturen

Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad minskar du din totala energianvändning med fem procent.

Förbättra huset

Att tilläggsisolera och täta runt fönster och dörrar är bra sätt att minska uppvärmningsbehovet. Ett riktvärde är att det bör finnas minst 500 mm isolering på vinden, under yttertaket.

Förbättra värmesystemet

Har du direktverkande el kan du komplettera med en luft-luft-värmepump för att sänka dina kostnader för uppvärmning.

För dig som funderar på att byta värmesystem t ex installera värmepump eller komplettera värmesystemet med en eldstad, eller om du har andra frågor om uppvärmning, kan energi- och klimatrådgivaren ge goda råd på vägen.

Använd länkarna för information och vad du kan göra för att minska klimatpåverkan och sänka dina energikostnader.

Läs mer om eldstäder

Läs mer om värmepumpar

Läs om bidrag, avdrag och stöd inom energiområdet

Energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa alla typer av små och medelstora företag, hen kommer gärna ut till företaget och ger rådgivning på plats.

Lönsamt att energieffektivisera

Att genomföra energieffektiviseringsåtgärder i ett företag är ofta lönsamt. Många företag kan sänka sina energikostnader med mer än 20 % genom att kartlägga sin energianvändning och genomföra enkla åtgärder.

Vid företagsrådgivning tittar energirådgivaren både på byggnad och processer men också på beteendefrågor kring energi. Du får information om ekonomiska stöd som du kan söka för energieffektivisering eller för förnybar energi. Självklart är råden kostnadsfria, opartiska och oberoende från kommersiella intressen.

Bollplank vid energifrågor

Energirådgivarens roll är att vara bollplank för att hjälpa dig att spara energi och minska företagets klimatpåverkan. En energikartläggning, utförd av en energikonsult, rekommenderas alltid, som underlag för ditt fortsatta energieffektiviseringsarbete!

Läs mer om vad ditt företag kan göra för att minska klimatpåverkan och sänka dina energikostnader i länkarna på sidan.

Bidrag och stöd

Läs om bidrag, avdrag och stöd inom energiområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länkar

Läs mer om hur du kommer igång med energiarbetet i ditt företag

Guide för energieffektivt företag Länk till annan webbplats.

Energikartläggning Länk till annan webbplats.

Företagsnätverk Länk till annan webbplats.

Klimatklivet Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivaren hjälper föreningar eller organisation som har frågor kring energi, uppvärmning och miljö. Att skaffa sig koll på läget är en bra start på energiarbetet.

Börja med åtgärder som inte kostar någonting:

  • utred hur energianvändningen fördelar sig, ta fram energistatistik och fråga de som vistas i byggnaden hur de upplever tex värmekomforten.
  • utse en energiansvarig och engagera fler genom att ta fram gemensamma rutiner, t.ex. att släcka lampor, stänga av elektrisk utrustning samt felanmäla sådant som inte fungerar, t.ex. läckande kranar.
  • sänk temperaturen i de utrymmen där ingen är mer än en kort stund, t.ex. i trapphus och passager. Låt radiatorventiler vara låsta så att inte vem som helst kan höja temperaturen.
  • sök efter energitjuvar, sånt som drar energi i onödan. Värme och kyla ska aldrig köras samtidigt, belysning ska inte vara igång där den inte behövs och klimatskalet ska vara tätt (fönster, dörrar, ytterväggar och tak).

Det finns många lönsamma åtgärder att genomföra, även om de kostar lite. Det kan handla om förändringar i värmesystem och ventilation eller investering av en solcellsanläggning. Här kan det vara bra att göra en lista över möjliga åtgärder med potentiell besparing och sedan prioritera bland dessa för ta fram en handlingsplan. Energi- och klimatrådgivaren hjälper gärna till och finns med som bollplank i ert energiarbete.

Bidrag och stöd

Idrottsanläggningar kan söka stöd för energieffektivisering av sina anläggningar via Svensk Idrott. Länk till annan webbplats.

Övriga föreningar och organisationer kan söka stöd för energieffektivisering av sina fastigheter via Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Bostadsrättsföreningar kan söka stöd för laddplatser via Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Klimatpsykologi – att prata med barn om klimatet, med Kata Nylén

Klimatpsykologi – om glappet mellan miljötänk och faktisk påverkan på miljön, med Kata Nylén

Som privatperson kan du låna olika mätutrustningar för att ta reda på mer om din bostad och din energianvändning. Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att boka ett mätinstrument.

El-mätare

Med en grenkontakt som kan mäta effekt över tid kan du ta reda på mängden el som din elektriska apparat använder t ex kyl, frys, dator, TV-skärm, hårblås, telefonladdare etc.

IR-termometer

Med en IR-termometer kan du mäta temperaturer på olika ytor eller i olika rum för att identifiera temperaturskillnader och upptäcka köldbryggor.

Värmekamera

Med en enklare värmekamera kan du upptäcka köldbryggor i byggnadens ytterväggar, vid tak och runt fönster och dörrar. Denna information kan du använda för att isolera och täta klimatskalet.

Energideklaration

Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder. När du ska köpa eller hyra har du rätt att få se energideklarationen innan du bestämmer dig.

En energideklaration är en energibesiktning av en byggnad och ska innehålla förslag till energieffektiviseringar. Den ska upprättas av en energiexpert och är giltig i 10 år.

På Boverkets webbplats hittar du listor på dem som kan utföra energideklarationer i respektive kommun.

Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: