Bekämpning av tromsöloka

Kommunen har under sommaren 2022 påbörjat bekämpning av tromsöloka. Tromsöloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den ska utrotas och är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och plantera ut.

Tromsöloka kan bilda stora och täta bestånd som konkurrerar ut den naturliga växtligheten och påverkar därmed också insekter och andra djur i närmiljön. Tromsöloka kan avge substanser i marken som är giftiga för andra växter, vilket försvårar för växter att komma tillbaka även när tromsöloka tagits bort. Tromsöloka innehåller även en giftig växtsaft som i kombination med solljus kan orsaka kraftiga skador på huden.

Uppgrävning och rotkapning av tromsöloka i Boströmsbäcken.

Uppgrävning och rotkapning av tromsöloka i Boströmsbäcken.

Bekämpningen genomförs dels genom att kväva ut arten med presenningar och uppgrävning. Uppföljning kommer att göras under 3 år, till att börja med, där vi ser till att presenningarna ligger kvar och om det kommit upp plantor utanför så grävs dom upp. Uppföljning sker i ytterligare 5 år efter att presenningen har tagits bort för att säkerställa att inga frön gror. Projektet genomförs med stöd från Länsstyrelsen.

Bekämpning av tromsöloka genom täckning med presenning.

Bekämpning av tromsöloka genom täckning med presenning.

Senast uppdaterad: