SURR!

2022 besökte utställningen SURR Stadsparken, Gärdefjärden i Lövånger och Boliden. Skellefteå kommun kan även i år stolt presentera Pollinera Sveriges utställning SURR!  Från den 22 maj tom 31 maj kan alla som besöker Bureå Hembygdspark se Lena Granfelts porträtt på olika pollinerande insekter som humlor, honungsbin, blomflugor, solitärbin, fjärilar och skalbaggar.

Fjäril, humla, skalbagge, bi

Utställningen skapades av Pollinera Sverige under pandemin 2021 och sattes då upp i Kungsträdgården i Stockholm samt på Kiviks musteri på Österlen.

Stadsparken Skellefteå

Med utställningen SURR vill vi uppmärksamma alla på hur viktiga våra pollinerande insekter är och vilken värdefull insats dom gör för bla våran matförsörjning. Många av pollinatörerna är hotade och genom att öka medvetenheten hos allmänheten kan fler förstå problemet och hjälpa till.

Senast uppdaterad: