Fladdermöss

Det finns 19 fladdermusarter i Sverige som alla tillhör gruppen läderlappar. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986. Det innebär att man varken får fånga, döda, störa eller förstöra deras boplatser utan särskilt tillstånd. Fladdermössen skadar inte hus, inventarier eller livsmedel. Fladdermöss i Sverige är insektsätare och kan äta upp till 7 000 mygg på en natt.

Fladdermöss är det enda flygande däggdjuret och de har tack vare sin möjlighet att kunna orientera sig med ljudvågor lyckats bli väldigt framgångsrika. De navigerar i mörker genom att sända ut ultraljud som vi människor inte kan höra. Ultraljud studsar mot omgivningen, till exempel en mygga som fladdermusen på så sätt kan hitta och fånga. Fladdermössens läten är högfrekventa så vi människor kan inte höra dem.

Parningen äger i regel rum under hösten och sperman lagras i livmodern och befruktningen sker sedan nästföljande vår. Detta förfaringssätt garantera att honorna är klara för ägglossning och befruktning så fort förhållandena blir gynnsamma på våren.

Fladdermöss trivs i öppna landskap med skogsdungar, bryn och öppna vattenytor. Precis som många andra arter behöver den död ved, både som boplats och för att hitta insekter.

Fladdermöss är nattlevande och trivs i mörker. Stadens upplysta miljöer utgör ett problem och stör deras normala beteende.

Illustration av nordfladdermus av Gun Lövdahl.

Illustration av nordfladdermus av Gun Lövdahl.

Senast uppdaterad: