Ekologiska toaletter

En ekologisk toalett bygger på kretsloppstänkande. Här tar man hand om näringen som återförs till trädgården eller till jordbruket.

Separationstoaletter skiljer på fekalier och urin i toalettstolen. Urin leds för sig till en tank eller infiltration. Fekalierna samlas i en särskild behållare eller tank. En mängd varianter finns som på lite olika sätt skiljer på fekalier och urin. Det finns både sådana som kan stå direkt på golvet och de som kräver utrymme under golvet. Det allra enklaste är bara en insats till torrdasset medan andra kan ha spolning med vatten eller vacuum. Det finns stolar i både plast och porslin.

Om du väljer en toalett utan spolning

Du ska anmäla till miljönämnden hur du tar hand om bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Det finns lite olika lösningar för BDT-vattnet. I fritidshusområden behövs en mindre tvåkammarbrunn med någon efterföljande rening i till exempel infiltration. Då fritidshuset ligger mera avsides och inte används så mycket kan det räcka med en enklare infiltrations- eller sandfilterbrunn.

För en toastol utan spolning behövs inget tillstånd men anläggningen för BDT-vattnet ska anmälas till bygg- och miljönämnden.

Senast uppdaterad: