Avlopp

Kommunalt avlopp

Det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas spillvatten. Spillvattnet avleds via spillva...

Avloppsreningsverk

Här finns reningsverken och så fungerar det när vi renar vattnet innan det släpps ut i naturen.

Stopp i avloppet

Här finns information till dig som är ansluten till kommunalt avlopp. Har du enskilt avlopp (egen avloppsanläggning) hän...

Enskilt avlopp (eget avlopp)

Om du inte kan ansluta till kommunalt avlopp har du som fastighetsägare ansvar för att ha ett eget avlopp.

Slam och latrin

Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas. Det är Skellefteå kommun som ans...

RELATERAD INFORMATION

Spola rätt

Allt som spolas ner i avloppet hamnar i ett avloppsreningsverk för rening. Du kan påverka reningen genom att se till att...