Har du stopp i avloppet?

Här finns information till dig som är ansluten till kommunalt avlopp. Har du enskilt avlopp (egen avloppsanläggning) hänvisar vi dig till privata aktörer. Vid stopp i avloppet i bostadsrätt eller hyresrätt, kontakta fastighetsägaren.

Kontrollera var stoppet är

Börja med att kontrollera om det är stopp i samtliga avlopp eller inte. Är det inte stopp i samtliga avlopp sitter stoppet på din egen ledning. Är det stopp i samtliga avlopp i fastigheten kan stoppet sitta på den privata servisledningen. Det är den ledning som förbinder fastighetens ledningssystem med det kommunala ledningssystemet som ligger i gatan.

Servisledningen består av två delar, en privat och en kommunal.

  • Den privata servisledningen sträcker sig från fastigheten och ut till en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten brukar vara belägen ca 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Är stoppet på den privata servisledningen (se bild 1 nedan), kontaktar du en privat spolfirma.
  • Den kommunala servisledningen sträcker sig mellan förbindelsepunkten och det kommunala nätet. Är stoppet på på den kommunala servisledningen eller längre ut på det allmänna ledningsnätet (se bild 2 nedan), kontaktar du kommunens kundtjänst. Då kan vi komma ut med en spolbil.

Det kan finnas en rensbrunn vid förbindelsepunkten, cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, i jämnhöjd med en vattenservisventil. Om du hittar ett litet runt brunnslock (inte ett stort brunnslock som sitter i gatan) kan du försiktigt försöka öppna det. Om det är tomt i brunnen är det troligen stopp i fastighetens ledningar (bild 1). Finns det vatten i brunnen är stoppet troligen på den kommunala servisledningen (bild 2), eller längre ut på det kommunala ledningsnätet. Vänligen felanmäl då detta omgående, se kontaktuppgifter nedan. Nämn gärna att du tittat i brunnen och att det står vatten där. Hittar du ingen brunn, kontakta då oss via kundtjänst.

Vi kan tyvärr inte ersätta dina utlägg om du själv först anlitat en privat spolfirma och det sedan visar sig att stoppet finns i det kommunala ledningsnätet.


Bild 1. Om det är tomt i servisbrunnen finns stoppet på din egen fastighets servisledning.

Illustration stopp i avloppet utanför tomten


Bild 2. Om det står vatten i servisbrunnen finns stoppet troligen i kommunens ledningsnät.

Kontaktuppgifter:

Telefon 0910-73 50 00 (tryck 3) eller via e-post kundtjänst@skelleftea.se

Gäller även utanför ordinarie arbetstider, då du via kundtjänst kopplas vidare till personal i beredskap.

Förebygg problem i avloppet

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten för att undvika stopp i avloppsrör och pumpar.

Tänk på att tvättlappar, våtservetter, hushållspapper, bindor, portionssnus, tops, bomullstussar och liknande, inte hör hemma i avloppet eftersom det kan orsaka avloppsstopp.

Senast uppdaterad: