Dag- och dränvatten

Dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. Dränvatten är vatten i marken som avleds genom dränering, exempelvis för att källarutrymmen ska hållas torra.

Om du tar hand om ditt dag- och dränvatten på rätt sätt, minskar du risken för översvämning i källaren och andra skador på fastigheten. Du bidrar också till att minska belastningen på kommunala ledningar, reningsverk och miljö.

Som fastighetsägare är det ganska mycket du behöver känna till kring hur du ska göra för att hantera dag- och dränvatten på rätt sätt. Detta gäller både hantering på själva fastigheten och när vattnet avleds från fastigheten.

Det är till exempel inte tillåtet att avleda dag- och dränvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet om det finns förbindelsepunkt för dagvatten. Det finns också många olika sätt att ta hand om dag- och dränvatten på den egna fastigheten.

För att veta vilken åtgärd som passar bäst för just din fastighet bör du kontakta fackman för konsultation innan du påbörjar arbetet. Om du gör större förändringar på din fastighet bör du också kontrollera om särskilda byggregler gäller. Du måste själv avgöra vilket eller vilka sätt som är lämpligast för din fastighets förhållanden.

Kontakta kommunens VA-avdelning via kundtjänst

Epost: kundtjänst@skelleftea.se

Telefon: 0910-73 50 00, knappval 3

Senast uppdaterad: