Förskolans öppettider och kompetensutvecklingsdagar

Här kan du läsa om hur förskolan har öppet under sommaren, när det är kompetensutvecklingsdagar för personalen och vad som gäller om du jobbar kvällar.

Sommaröppet är en pedagogisk verksamhet som sker under semesterveckorna. Verksamheten är till för barn med vårdnadshavare som arbetar eller studerar under sommaren. Då slås förskolor och fritidshem ihop och ett urval av dessa har öppet. Det kan innebära att ditt barn träffar andra pedagoger och vistas i nya lokaler.

2024
Under veckorna 28 – 31 bedriver förskola och fritidshem sommaröppen verksamhet..

Här hittar du information och anmäler om sommaröppet Länk till annan webbplats.

Förskola och fritidshem på obekväm arbetstid

Verksamhet på obekväm arbetstid kan ansökas av vårdnadshavare som har arbetstid förlagd på kvällar och nätter mellan klockan 19.00-06.00 samt helger. I ytterområden, upptagningsområden längre än två mil från Skellefteå tätort, kan verksamhet fram till klockan 22.00 ansökas av vårdnadshavare som bor och arbetar på hemorten.

I Skellefteå finns två OB-verksamheter – förskolor och fritidshem för barn vars vårdnadshavare jobbar på kvällar och helger. Vi erbjuder pedagogisk förskoleverksamhet på dagtid för barn 1–5 år och på OB-tid vänder vi oss till barn 1–12 år.

OB-verksamheterna ligger centralt placerade i Skellefteå

Förskola erbjuds inte helgdagarna julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton och nyårsdagen. Övriga storhelger samt under ett antal veckor varje sommar samordnas verksamheten så att endast en enhet med verksamhet erbjuds.

Så här ansöker du

Ansökan om plats görs i e-tjänst förskola, fritidshem.
För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation.

Du kan även beställa eller hämta blanketten hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med ensam vårdnad.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå

Blanketten kan också lämnas till Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

Kompetensutvecklingsdagar

Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kan i vissa fall hållas stängd men alternativ verksamhet i Skellefteå kommun ska erbjudas. Detta kan innebära att barnet träffar annan medarbetare och vistas i andra lokaler dessa dagar. Finns behov av omsorg för barnet dessa dagar - kontakta ansvarig för verksamheten via kundtjänst senast tio arbetsdagar i förväg.

Nedan har vi listat vilka dagar som gäller.

När personalen har kompetensutvecklingsdagar har förskola, grundskola och fritidshem ingen ordinarie verksamhet men alternativ verksamhet erbjuds. Vid behov av omsorg dessa dagar, kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 

Läsåret 2023/2024

 • 18 augusti (grundskola, förskola och fritids)
 • 18 september (grundskolan)
 • 30 oktober (grundskola, förskola och fritids)
 • 31 oktober (grundskola)
 • 8 januari (grundskola och fritids)
 • 9 februari (förskola)
 • 27 maj (förskola)
 • Under vårterminen 2024 tillkommer en K-dag vars datum bestäms av skolområde. Information om vilket datum som gäller för denna dag kommer via elevens skola.

Läsåret 2024/2025

 • 12 augusti (grundskola, förskola och fritids)
 • 20 september (grundskolan)
  28-29 oktober (grundskola)
 • 30 oktober (grundskola, förskola och fritids)
 • 7 januari (grundskola, förskola och fritids)
 • 17 februari (grundskola)
 • 23 maj (förskola)
 • Under vårterminen 2025 tillkommer en K-dag vars datum bestäms av skolområde. Information om vilket datum som gäller för denna dag kommer via elevens skola.

Kompetensutvecklingsdagarna är till för att medarbetare i arbetslaget ska få kompetensutveckling. Detta kan innebära att skriva lokal arbetsplan, göra utvärderingar eller dokumentation, delta i kurser, utbildningar eller föreläsningar.

Vid behov av omsorg dessa dagar, kontakta kundtjänst

Regler förskola

Regler förskola

Senast uppdaterad: