Pråmen är namnet på den mobila förskoleavdelning på Hamnens förskola.

Här får barnen varje dag åka med en specialinredd förskolebuss ut till spännande miljöer och platser. Verksamheten bedrivs till stor del utomhus under mottot "kläder efter väder".

Med naturen som bas bedrivs en verksamhet med fokus på natur, rörelse och kreativitet. Barnen lär sig om natur och miljö, där motorik och uthållighet utvecklas. Om det blir mycket kalla dagar kan verksamheten bedrivas utomhus, men också inne i bussen del av dagen eller på annat utflyktsmål exempelvis bibliotek, Exploratoriet och Nordanå.

Följ med på en dag med förskolebussen

Följ med på en dag med förskolebussen

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Åsa Åström

Biträdande Rektor

Jenny Stenberg Enefjäll

Telefonnummer:

Pråmen : 073-8037016

E-post:

ForskolaHamnenPramen@skelleftea.se

Besöksadress:

S:t Örjansvägen 10

932 32 Skelleftehamn

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Barnen börjar och slutar sin dag på Hamnens förskola där också pedagoger finns. En specialinredd buss med sittplatser och bord för barnen kommer och hämtar oss vid niotiden. Bussen har också ett litet kök, torkskåp och toalett med skötbord.

När alla barn är på plats säkert i sina stolar och all packning är säkrad åker vi till dagens destination. Vi pedagoger har planerat i förväg, och normalt åker vi max cirka 30 minuter med bussen från förskolan. Väl ute på plats finns det möjlighet att antingen äta ombord på bussen eller ta med maten och äta på annan plats till exempel i ett vindskydd. Vi åker ut till olika platser där vi kommer att vara utomhus eller inomhus beroende på vår planering och väder. Förskolepedagogiken i bussen är utomhuspedagogik och tanken är att verksamheten till stor del bedrivs utomhus.

Bussen vänder sedan tillbaka till Hamnens förskola och är på plats cirka klockan 15.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Frågor och svar

Frågor och svar

Förskolebussens verksamhet kan bedrivas utomhus, men också antingen inne i bussen del av dagen eller på annat utflyktsmål som till exempel badhus, bibliotek, Exploratoriet, Nordanå med mera.

På förskolebussen kommer det att finnas framåtvända bilbarnstolar. Trafikverket rekommenderar att barn sitter bakåtvända normalt tills de är ungefär 4 år och efter det kan annan särskild skyddsanordning användas såsom bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde.

Ja. Om vårdnadshavare inte har körkort eller tillgång till bil och barnet blir akut sjuk, så löser medarbetarna på mobila förskoleavdelningen det. De kommer att ha samma rutiner för sjukdom som en förskola i en fast byggnad.

Ja, alla barn är välkomna. För de barn som omfattas av allmän förskola erbjuder vi tid 9-15 två dagar i veckan den ena veckan, och 9-15 tre dagar den andra veckan.

Det är i första hand vårdnadshavare på Barnportalens förskola i Kåge och Hamnens förskola i Skelleftehamn som kommer att bli erbjudna möjlighet att söka plats på förskolebussarna. Om vi har för få sökande, så ska vi ge möjlighet till alla förskolor i området att söka plats.

Barnen i förskolebussen omfattas av samma försäkringar som övriga barn som vistas på förskola i Skellefteå kommun.

De barnen som har en placering på förskolebussen kommer att följa samma rutiner för övergång till förskoleklass som barn som har placering på en vanliga förskolan.

Vårdnadshavare kommer att få information om var barnen befinner sig. Medarbetarna på bussen informerar om det.

Senast uppdaterad: