Öppna förskolor och familjecentraler

Öppen förskola är en mötesplats dit du som vuxen är välkommen tillsammans med ditt barn som är mellan 0 och 6 år. Hos oss träffar du andra föräldrar och barn i en trevlig och barnvänlig miljö. På tre orter i kommunen finns familjecentralen i anslutning till öppna förskolan. Familjecentralen är en mötesplats där god hälsa för hela familjen står i fokus.

  • En plats för vuxna och barn där ni har möjlighet att umgås, leka och koppla av, utbyta erfarenheter och tankar med andra vuxna.
  • Personalen arbetar för att stödja dig i föräldra-rollen och de arbetar under tystnadsplikt.
  • Du kan komma och gå som du vill under den tid förskolan är öppen.
  • Ingen föranmälan eller avgift, men barnen måste vara i vuxens sällskap.
  • Sångstunder, sagostunder, skapande och pyssel, rörelselekar och utelek är exempel på aktiviteter som du och ditt barn kan delta i allt efter förmåga och intresse.

På familjecentralen finns förutom öppen förskola även tillgång till barnavårdscentral (BVC), barnmorska och socialtjänstens föräldrarådgivare.

Familjecentralerna är en samlad service för dig och dina barn där förskollärare, distriktssköterskor, barnmorskor och socionomer samverkar kring barnfamiljen.

Familjecentralerna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Familjecentralen i Boliden slår upp dörrarna i augusti

I och med det öppnas den fjärde familjecentralen i kommunen. Välkommen till invigningen den 28 augusti!

Kommunen erbjuder bland annat ABC som är en serie gruppträffar för föräldrar. De handlar om hur man kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer. Vi har ABC-träffar för föräldrar med barn 3-12 år samt för föräldrar med tonåringar.

Läs mer och lämna intresseanmälan här.

Senast uppdaterad: