Sommaröppet

Sommaröppet är en pedagogisk verksamhet som sker under semesterveckorna 28-31. Verksamheten är till för barn med vårdnadshavare som arbetar eller studerar under sommaren.

Anmälan till sommaröppen förskola/fritidshem sker genom en ny e-blankett mellan den 17 april och 17 maj. E-blanketten finns tillgänglig för anmälningar även efter den perioden. Vid sen anmälan går det däremot inte att garantera att ditt barn får plats på den sommaröppna verksamheten i ert ordinarie område.

Frågor och svar

Ifall du är vårdnadshavare till ett barn som behöver plats på förskola eller fritidshem under veckorna 28-31 ska du skicka in en särskild anmälan om detta. Det gäller även dig som vanligtvis har OB-förskola (läs mer om detta längre ner).

Barn med vårdnadshavare där båda arbetar eller studerar under veckorna 28-31 har rätt till plats i sommaröppen förskola/fritidshem. Det gäller även för barn som bor växelvis hos vårdnadshavare. Om en av vårdnadshavarna däremot är ledig är barnet också ledigt och har inte rätt till plats i sommaröppen förskola/fritidshem.

E-blanketten kräver ingen inloggning till skillnad från en e-tjänst utan är just en digital blankett. Har vårdnadshavaren använt någon av kommunens e-blanketter tidigare finns barnet/barnens uppgifter förvalda och finns dessa inte kan vårdnadshavare fylla i uppgifterna själv.

När anmälan skickats in kommer en bekräftelse upp direkt på skärmen och om det finns en e-postadress angiven skickas även bekräftelse på anmälan via e-post.

Vårdnadshavare väljer i rullistan i e-blanketten vilken som är barnets ordinarie förskola och placering sker utifrån detta.

Kontakta kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller mejl kundtjanst@skelleftea.se

Under sommaren har personalen i förskola och fritidshem rätt att få semester. För att rektorerna ska kunna planera verksamheten (ordinarie personal och vikarier) under den sommaröppna verksamheten så behöver de få information om vilka barn som behöver plats under de aktuella veckorna. Skickas anmälan in sent går det inte att garantera plats på den sommaröppna förskolan/fritidshemmet i närområdet utifrån barnets ordinarie placering. Då kan placering ske utifrån var i kommunen det finns plats.

Eftersom det inte sker förändring i placeringen utan endast gäller plats under sommaröppet skickas det inte ut placeringsbesked. Vårdnadshavare får en bekräftelse direkt på skärmen att anmälan skickats in, finns e-post angiven skickas en bekräftelse.

Fritidsbarn med behov av OB-tid under sommaröppet kommer under dagtid vistas på Sunnanåskolans fritidshem. Detta gäller alla barn med behov av OB-fritidshem oavsett var man bor i kommunen. Pedagogerna följer barnen till Södergård när det går över till OB-tid.

För vårdnadshavare som i samband med anmälan saknar plats i OB-verksamheten måste en ansökan om plats i OB-verksamheten ansökas och beviljas. Den ansökan görs via länken nedan. Om placeringen är klar innan 1 maj ska även anmälan ske i e-blanketten för sommaröppen verksamhet.

Här hittar du e-tjänsten för OB-förskola och OB-fritidshem Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavare anmäler barnets specialkost/allergi vid ansökan.

Kommer anmälan in i ditt får barnet plats i den sommaröppna verksamheten som ingår i området för deras ordinarie förskola/fritidshem. Se mer information nedan om vilka förskolor som har sommaröppet 2023.

 • Jörn: Svalans förskola samarbete förskola och fritids
 • Boliden: Mineralens förskola samarbete förskola och fritids
 • Lejonström: Fritids Lejonström och fritids grundsärskolan
 • Skelleftehamn: Hamnen förskola
 • Bergsbyn/Ursviken: Kalkbrukets förskola
 • Yttre Ursvikenskolan: Fritids Skelleftehamn, Ursviken, Stackgrönnan och Bergsbyn samarbetar
 • Byske: Byggklossens förskola samarbete förskola och fritids
 • Kåge: Barnportalens förskola förskola samt att fritidsbarnen kommer och äter på Barnportalen
 • Kågeskolan: Fritids Sandfors, Kusmark, Ersmark och Kåge samarbetar
 • Burträsk: Björnåkers förskola samarbete förskola och fritids
 • Norrbacka/Norrböle/Lejonström: Norrbackas förskola
 • Moröbacke/Moröhöjden: Norrskenets förskola samarbete fritids
 • Norrskenets förskola: Fritids Moröbacke, Flora och Norrhammar
 • Bureå: Tallbacka förskola
 • Bureskolan: Fritids Bureå och Hjoggböle
 • Lövånger: Skogstorpets förskola
 • Lövångerskolan: Fritids Lövånger och Vebomark - äter på förskolan
 • Sörböle området: Pusselbitens förskola
 • Tuböleskolan: Fritids Tuböle, Sunnanå, Sörböle f-6, Skråmträsk, Gummark samt OB-fritidsbarn här på dagtid
 • OB-verksamhet: Södergård förskola

Vårdnadshavare anmäler på samma sätt som under ordinarie veckor. Antingen anmäls frånvaro i appen Edlevo eller så kan vårdnadshavare ringa till kundtjänst. Det räcker inte att endast meddela förskola.

Fakturering är densamma som under ordinarie veckor. De dagar som barnet är frånvaroanmält hela dagen räknas inte dessa timmar med i debiteringen. Skellefteå kommun har en fast tabell för avgifter i pedagogisk verksamhet.

Här kan du läsa mer om avgifter Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se