Naturbruksgymnasiet

Skogsnäringen är en av Sveriges – och världens – äldsta och viktigaste branscher. Naturbruksgymnasiet i Burträsk har en lång erfarenhet av utbildningar inom skog och djur.

Vad vill du göra i dag?

Gå till skolportalen
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)

I alla våra gymnasieutbildningar kan du läsa till grundläggande högskolebehörighet. Små grupper skapar närhet mellan elever och undervisande personal. Alla känner alla, och alla syns. Ingen försvinner i mängden.

Elever som har lång resväg kan bo på skolans internat under årskurs ett med helpension. Fritidsledare som håller i aktiviteter och skapar trygghet finns på plats varje kväll till 23.00.

Naturbruksgymnasiet är en av Skellefteås tre kommunala gymnasieskolor, placerad i naturnära miljö i norra Åbyn i utkanten av Burträsk, fyra mil från Skellefteå. I Burträsk finns butiker och annat serviceutbud, och 45 minuters bussresa tar dig till Skellefteå.

Naturbruksgymnasiet är en skola där eleverna under första läsåret har möjlighet att ansöka om att bo på elevhemmet som finns i direkt anslutning till skolbyggnaden.

Läs mer om internat

På Naturbruksgymnasiet bedriver vi vuxenutbildning i samarbete med Vux i Skellefteå.

VUX webbplats

Skogsindustrins kompetensförsörjning är avgörande för sysselsättning och tillväxt i Sverige och idag råder det brist på skogsmaskinförare runt om i hela landet. Har din skola möjlighet att möta behoven i din region?

Skogsindustrins kompetensförsörjning är avgörande för sysselsättning och tillväxt i Sverige och idag råder det brist på skogsmaskinförare runt om i hela landet. Har din skola möjlighet att möta behoven i din region?

Skogsmaskinförare

För många huvudmän är det svårt att starta inriktningen skog på naturbruksprogrammet trots att orten är i stort behov av utbildningen. Ofta saknas kostsamma maskiner eller lärare med rätt kompetens och det är svårt att få en ekonomiskt hållbar lösning för programmet.

Skolverket har utsett tio branschskolor

Under fem år, 2018 till 2023, har Skolverket en försöksverksamhet med tio skolor runt om i Sverige, alla nischade på yrkesutbildningar där det i dagsläget saknas arbetskraft. Genom den här satsningen får elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till jobb.

Naturbruksgymnasiet i Burträsk har utnämnts till nationell branschskola för inriktningen skog på naturbruksprogrammet. Det betyder att vi har fått en kvalitetsstämpel av Skolverket och får nu möjlighet att erbjuda specialiserad yrkesutbildning för elever på andra gymnasieskolor.

Finansiering

Statsbidraget söks av huvudmannen och är högst 50 000 kronor för varje elev och lämnas för max fem elever per yrkesområde och kalenderår. Gäller även för vuxenutbildning.

Praktiska kurser och APL

Elever på naturbruksprogrammet kan komma till oss för de praktiska kurserna och APL. Kurserna omfattar Motor- och röjmotorsåg, terrängtransporter, virkestransport med skotare, avverkningsmaskiner, skogsmaskiner, ca 100 timmar i simulator och APL. Alla kurser präglas av fokus på att bli en skicklig skogsmaskinförare med hjälp av modern utrustning, erfarna instruktörer och tillgång till bra APL-platser.

Skolavslutning 2022

Årskurs 1 och 2 avslutar terminen med APL

Årskurs 3
onsdag 15 juni klockan 12.00
Burträsk kyrka

Mer om att vara ledig

Du loggar in i appen Edlevo för att frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. Är eleven under 18 år är det endast vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven.

Sjukfrånvaro anmäls endast för heldag. Gäller frånvaron kortare vårdbesök eller tandläkarbesök ansöker vårdnadshavare/elev om ledighet hos mentor. Funktionen tidsbegränsad frånvaro används inte på gymnasiet i Skellefteå kommun. Har elev eller vårdnadshavare anmält tidsbegränsad frånvaro i appen plockas den bort av skolan om mentor inte är vidtalad.

Om elev insjuknar under dagen, kontaktas mentor och undervisande lärare via teams eller personligen.

Appen Edlevo laddas ner via Google play/Appstore eller så nås sidan direkt via webben på denna länk: appen Edlevo Länk till annan webbplats.. Inloggning sker med BankID.

Om du inte har BankID och kan använda appen eller har andra frågor, ring kundtjänst på 0910-73 50 00 så hjälper de dig.

Elever över 18 år

När eleven fyller 18 år stängs möjligheten för att anmäla och se frånvaro för vårdnadshavare eftersom eleven blivit myndig.

Elever över 18 år anmäler frånvaro på Elevwebben Länk till annan webbplats. .

Du kan, själv eller tillsammans med personalen, söka information till dina skoluppgifter. Du kan sitta och arbeta och läsa i biblioteket. Du kan naturligtvis också använda ditt bibliotek under raster.

Fråga oss gärna om det är något du undrar över!

Kontaktpersoner

Mathilda Lundgren

CSN ansvarar för utbetalning av studiehjälp fram till vårterminen man fyller 20 år. Från höstterminen det år man fyller 20 år måste en ansökan om studiemedel göras hos CSN.

Läs mer på CSNs webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är inte bara en allmän praktik utan ska vara utbildning som är förlagd till en arbetsplats.

Eleverna genomför alltså delar av sina kurser ute på en arbetsplats istället för på skolan. På arbetsplatsen ska det finnas en handledare som hjälper eleven tillrätta och som håller kontakt med den lärare som är ansvarig från skolans sida.

Handledarna ute på företagen sätter inte betyg men kan lämna omdömen till den lärare som sätter betyg. Skolan och företagen har ett gemensamt ansvar att se till att eleverna har en tillfredsställande arbetsmiljö under sin APL. Under APL har eleverna en försäkring som täcker ev. olycksfall och skador som eleverna kan orsaka på t.ex. utrustning.

Kontant ersättning i samband med APL  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.* Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Gäller inte elever på gymnasial lärlingsutbildning

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.

Läs mer här om studie- och yrkesvägledarna

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning.

Läs mer om vad som gäller här

Elevhälsapersonal Naturbruksgymasiet

Elevhälsapersonal Naturbruksgymasiet

Kontaktpersonens yrke

Namn

Skolsköterska

Annika Andersson

Kurator

Sandra Lidén

Specialpedagog

Magnus Lövbom

Internatföreståndare

Marina Lundmark

För kontakt, ring: Kundtjänst 0910-73 50 00

Så här jobbar elevhälsan

Tf Avdelningschef

Birgitta Lindström

Rektor

Jörgen Malm  jorgen.malm@skelleftea.se

Biträdande rektor

Helena Lindgren helena.lindgren@skelleftea.se

Internatföreståndare

Marina Lundmark marina.lundmark@skelleftea.se

Kontakta skolan

Naturbruksgymnasiet
Norra Åbyn 4
937 92 Burträsk

Vill du kontakta våra inriktningsansvariga via telefon går det bra att göra det på 0910-73 50 00 eller via e-post.

Skicka e-post till skolan

Senast uppdaterad: