Lärlingsutbildningar

Som lärling lär du dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är inte bara en allmän praktik utan ska vara utbildning som är förlagd till en arbetsplats.

Eleverna genomför alltså delar av sina kurser ute på en arbetsplats istället för på skolan. På arbetsplatsen ska det finnas en handledare som hjälper eleven tillrätta och som håller kontakt med den lärare som är ansvarig från skolans sida.

Handledarna ute på företagen sätter inte betyg men kan lämna omdömen till den lärare som sätter betyg. Skolan och företagen har ett gemensamt ansvar att se till att eleverna har en tillfredsställande arbetsmiljö under sin APL. Under APL har eleverna en försäkring som täcker ev. olycksfall och skador som eleverna kan orsaka på t.ex. utrustning.

Kontant ersättning i samband med APL  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.* Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Gäller inte elever på gymnasial lärlingsutbildning

Läs mer om lärling

Senast uppdaterad: