Som lärling lär du dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan.

Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och annan yrkesutbildning i gymnasieskolan är att du är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. Lärlingsutbildningen ger dig en unik möjlighet till anställning direkt efter gymnasiet, eller gå direkt till högskola.

I skolan läser du gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med andra yrkesinriktningar. Tillsammans bildar ni en lärlingsklass.

Minst 50% av dina skoldagar ska vara förlagda ute på en arbetsplats. Med det följer ett stort krav på eget ansvar och en nyfikenhet på yrket.

Du följer de tider som finns inom branschen. Det innebär att det kan förekomma tidiga mornar och sena kvällar. Utbildningen går därför inte att kombinera med NIU/LIU.

Det mesta av din yrkesutbildning gör du på arbetsplatsen. Din yrkeslärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen, och tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt. Du kommer att ha en fot i arbetslivet och en i skolan vilket innebär att du både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet.

Du får samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan att du får dina kunskaper i en annan miljö och på ett annat sätt.

Lärlingsutbildningen ger behörighet till yrkeshögskolestudier, det finns även möjlighet att inom programmet läsa in grundläggande behörighet till högskolestudier.

Statistiken visar att det är lätt att få jobb efter examen från ett lärlingsprogram.

Alla* som läser ett yrkesprogram i lärlingsform har rätt till 1000 kronor extra utöver studiebidraget. Lärlingsersättningen ges i nio månader och ska täcka lunch och resor från och till APL-platsen.

Gymnasial lärlingsanställning
Inom lärlingsutbildning finns kollektivavtal med ett antal branscher som möjliggör att företaget kan anställa elever under lärlingstiden. Blir du anställd av företaget innebär det att du får lärlingslön baserat på det lokala kollektivavtalet.

Får du lärlingslön av din APL-plats så har du inte rätt till lärlingsersättning av CSN!

http://gymnasielarling.se/ Länk till annan webbplats.

* Har du inte rätt till studiemedel från CSN har du inte heller rätt till lärlingsersättning.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se