Stöd på VUX

Vad gäller kring studiestöd under din studietid på VUX? Här hittar du information om och vilket stöd du kan ha rätt till.

Stödteamet på VUX kan till exempel erbjuda:

 • Stöd för planering och lärande
 • Samtalsstöd inför studier
 • Hjälp vid skriv och lässvårigheter eller andra svårigheter
 • Hjälp att komma igång med upplästa läromedel och andra assisterande verktyg
 • Intyg för förlängd tid på högskoleprovet, utredning av skriv- och lässvårigheter

Vi som arbetar i Stödteamet är:

 • Specialpedagoger
 • Speciallärare
 • Studiehandledare

Kontakta Stödteamet

Kontakta Stödteamet om du har frågor kring stöd. Du behöver inte ha sökt kurs. Du bestämmer själv om du vill ha det stöd vi erbjuder dig.
Alla som arbetar i Stödteamet har tystnadsplikt.

Kontakta oss via mail

I mejlet skriver du

 • ditt förnamn och efternamn
 • ditt telefonnummer
 • din e-postadress
 • ditt behov av stöd

Behov stöd på grund av sjukdom eller andra skäl

Stödundervisning kan ges till elev som varit sjuk eller av andra särskilda skäl gått miste om den ordinarie undervisningen. Begäran om stödundervisning görs hos läraren. Du kan också få stöd med studieplanering och allmänt stöd i vissa kurser. Kontakta expeditionen för mer information.

Stödteamet hjälper elever som behöver särskilt stöd för att klara sina studier.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se