Stöd på VUX

Vad gäller kring studiestöd under din studietid på VUX? Här hittar du information om och vilket stöd du kan ha rätt till.

Stödteamet på VUX kan till exempel erbjuda:

 • Stöd för planering och lärande
 • Samtalsstöd inför studier
 • Hjälp vid skriv och lässvårigheter eller andra svårigheter
 • Hjälp att komma igång med upplästa läromedel och andra assisterande verktyg
 • Intyg för förlängd tid på högskoleprovet, utredning av skriv- och lässvårigheter

Vi som arbetar i Stödteamet är:

 • Specialpedagoger
 • Speciallärare
 • Studiehandledare

Kontakta Stödteamet

Kontakta Stödteamet om du har frågor kring stöd. Du behöver inte ha sökt kurs. Du bestämmer själv om du vill ha det stöd vi erbjuder dig.
Alla som arbetar i Stödteamet har tystnadsplikt.

Kontakta oss via mail

I mejlet skriver du

 • ditt förnamn och efternamn
 • ditt telefonnummer
 • din e-postadress
 • ditt behov av stöd

Extra stöd, på skolan och/eller online, erbjuds efter samråd med din lärare.

Öppen Läxstudio

Måndagar 15.00-16.30 i Läs-och skrivstudion G308 C

Svenska som andraspråk 1 (stöd; gymnasiet)

Tider bokas med läraren när det passar.

Läs och skriv (orienteringskurs; grund och gymnasiet)

Tider bokas med läraren när det passar

Här finns andra stöd du kan få i dina studier.

Behov stöd på grund av sjukdom eller andra skäl

Stödundervisning kan ges till elev som varit sjuk eller av andra särskilda skäl gått miste om den ordinarie undervisningen. Begäran om stödundervisning görs hos läraren. Du kan också få stöd med studieplanering och allmänt stöd i vissa kurser. Kontakta expeditionen för mer information.

Stödteamet hjälper elever som behöver särskilt stöd för att klara sina studier.

Studieteknik

 1. Planera din tid.
  Studier och annat i ditt liv behöver få den plats det behöver så därför behöver du göra en veckoplanering. Inför varje vecka ser du över vilka åtaganden du har under dagarna, vilka dagar du kan lägga tid på skolan och hur mycket tid du behöver lägga ut. Vilka deadlines har du? Planering kan du få hjälp av studiecoach med, se kontaktuppgifter ovan. Se till att du avsätter den tid du behöver för att klara en kurs och se även till att planera in ledig tid så att du har tid till återhämtning. Det är bättre att lägga ut lite tid under flera dagar än massor med tid på en och samma dag. Tänk minst en timme varje gång eller dag som du ska studera.
 2. Fokusera på en sak i taget.
  Exempelvis, när du studerar så sätter du undan mobilen och andra störningsmoment och ägnar full koncentration på studierna. Ett exempel på hur man kan göra detta är att jobba med ‘pomodores’. Det innebär att varje ‘pomodore’ ställer man en klocka på 25 minuter där man jobbar intensivt med efterföljande paus på fem minuter då man får plocka upp mobilen eller annat. Sedan kör man en ny ‘pomodore’ där man jobbar fokuserat igen.
 3. Ha rimliga förväntningar på dig själv.
  Försök att inte ta på dig för många kurser ifall det är ämnen som du upplever som svåra, om du tänkt arbeta samtidigt eller har annat i livet som tar mycket tid. Tänk på att studier på heltid innebär 40 timmar per vecka.
 4. Anteckna och repetera.
  Man lär sig mycket av att försöka skriva ner något för hand. Sammanfatta det du läst, skriv av viktiga fakta och försök formulera med egna ord det du läst. Anteckna sådant du inte förstår på ett särskilt ställe så du kan samla på dig några frågor som du kan ställa till din lärare. Börja varje vecka med att repetera det du gjorde förra veckan. Det är viktigt att gå igenom sina uppgifter fler än en gång, försök att svara på samma frågor igen.
 5. Studiemiljö.
  Personer i din omgivning behöver förstå att du helst inte ska bli störd när du studerar. Hitta en plats, t.ex. på Campusbiblioteket eller ett tyst rum hemma, där det inte finns några störningsmoment och där du inte kan bli avbruten. Läs igenom sidorna på planeringen, kolla på exempel, om det finns videogenomgångar är det bra att kolla på dem först innan du själv försöker göra några uppgifter, stäm sedan av ifall du har rätt svar med exempelvis bokens facit eller det läraren lagt ut. Om det är något som du inte förstått eller önskar närmare förklaring, kontakta din lärare.
 6. Hitta motivation.
  Är det drömjobbet som gör att du vill studera? Personlig utveckling? Eller annat? Vad det än är, påminn dig själv när det känns som tyngst och kom ihåg att studier är en investering i dig själv. Men kom ihåg att studier inte är allt, glöm inte annat som du tycker är roligt i ditt liv och se till att göra tid även för det.
Senast uppdaterad: