Studieformer

Här kan du läsa mer om på vilka sätt du kan läsa olika kurser. Vilken eller vilka former som kursen ges hittar du på kursens sida. Studieformen Klassrum rekommenderas i så stor utsträckning som möjligt då vi ser att eleverna som går studieformen Klassrum bäst når sina mål. Övriga studieformer är främst till för elever som inte har möjlighet att delta dagtid.

Det kursutbud som finns på VUX kallas antingen Klassrum, Flexibel eller både och, läs mer under varje kurs hur aktuellt utbud ser ut.

Utöver detta finns det möjlighet att söka kurser på Extern distans som anordnas av en extern aktör, läs mer om du klickar på länken nedan.

Den ansökan som görs nu till gymnasiekurser på VUX är en sen ansökan, det kan innebära att antagningsbeskedet tar längre tid att få på grund av begränsade öppettider under semesterperioden.

Läs mer under Studieformer.

Studieformen Klassrum

Detta gäller alla kurser med studieformen Klassrum, förutom Matematik 2b (Klassrum)

För dig som vill studera med lärarledda lektioner och tillsammans med kurskamrater. Det är viktigt att du är studieaktiv. Om du inte har möjlighet att delta på alla lektioner så måste du själv ansvara för att följa med i kursens planering, boka in prov och lämna in uppgifter i tid.

Schemalagd klassrumsundervisning dagtid en gång per vecka samt en kortare lektion online per vecka, se vilka tider som gäller under schemat. Tillgång till dator (eller läsplatta med tangentbord) är ett krav. Mer information får du vid kursstart. För elever som visar snabb progression finns möjlighet att läsa kursen på kortare tid efter samråd med lärare.

En kombination av studieformerna Klassrum och Flexibel kan innebära schemakrock. Prioritera då lektioner framför handledningstillfällen.

Matematik 2b

Ifall du vill ha vanliga genomgångar två gånger per vecka på skolan väljer du Ma2b Klassrum, nya kurser startar i januari och augusti. Du bör i så fall kunna närvara de flesta lektionerna. Om du inte har möjlighet att komma på de flesta lektioner som erbjuds ska du välja Ma2b som Flexibel. Eleverna som har studieformen Flexibel är välkomna på studieformens Klassrums genomgångar när det passar men notera att dessa följer en planering på 20 veckor med start januari och augusti.

Det är viktigt att du är studieaktiv. Om du inte har möjlighet att delta på alla lektioner så måste du själv ansvara för att följa med i kursens planering, boka in prov och lämna in uppgifter i tid.

Matematik Flexibel

Valfria handledningstillfällen där du får stöd och hjälp från en lärare erbjuds flera gånger i veckan, gå på så många du behöver för att klara kursen. Inga handledningspass är obligatoriska, vilket gör att du kan kombinera studier med arbete. Obligatoriska prov på plats ingår i kurserna och bokas in när det passar vid de tider som erbjuds. Viss handledning erbjuds online.

En kombination av studieformerna Klassrum och Flexibel kan innebära schemakrock. Prioritera då lektioner framför handledningstillfällen.

Matematik 2b

Ifall du vill ha vanliga genomgångar två gånger per vecka på skolan väljer du Ma2b Klassrum, nya kurser startar i januari och augusti. Du bör i så fall kunna närvara de flesta lektionerna. Om du inte har möjlighet att komma på de flesta lektioner som erbjuds ska du välja Ma2b som Flexibel. Eleverna som går studieformen Flexibel är välkomna på studieformen Klasssrums genomgångar när det passar men notera att dessa följer en planering på 20 veckor med start januari och augusti.

Flexibel - Naturvetenskapliga ämnen (NV)

Valfria handledningstillfällen där du får stöd och hjälp från en lärare erbjuds flera gånger i veckan, gå på så många du behöver för att klara kursen. Inga handledningspass är obligatoriska, vilket gör att du kan kombinera studier med arbete. Obligatoriska prov och laborationer på plats ingår i kurserna och bokas in när det passar vid de tider som erbjuds. Viss handledning erbjuds online.

En kombination av studieformerna Klassrum och Flexibel kan innebära schemakrock. Prioritera då lektioner framför handledningstillfällen.

Provtider

Boka in när det passar.

  • Onsdag, 15.00 - 17.00
  • Torsdag, 15.00 - 17.00

Flexibel - Språk och Samhällsorienterade kurser (SO)

Flexibel Språk/SO innebär möjlighet till regelbunden lärarkontakt via Teams samt schemalagda genomgångar och/eller handledningstillfällen, vanligtvis 1-2 timmar mellan klockan 16:00-18:00, en dag per vecka, se schema. I övrigt följer kursen ett webbaserat distansupplägg. Vissa examinationer sker på plats. Utöver lektionen erbjuds också individuellt stöd vid behov. Du får mer information från din lärare vid kursstart.

För att kunna genomföra en kurs i språk eller SO i studieformen Flexibel behöver du tillgång till dator med god internetuppkoppling, webbkamera och headset för interaktion med lärare och klasskamrater samt god datorvana, avsatt tid och självdisciplin. Du behöver vara inom Sverige för att det ska fungera.

En kombination av studieformerna Klassrum och Flexibel kan innebära schemakrock. Prioritera då lektioner framför handledningstillfällen. Det går inte att välja kurser som har lektion samma position på schemat.

Webbkurs hos extern utbildare

Webbkurser hos extern utbildare på grundläggande och gymnasial nivå, är för dig som vill söka kurser som inte erbjuds som studieformerna Klassrum eller Flexibel, eller om de studieformerna inte passar dig.

Avslag på ansökan

Eftersom VUX i Skellefteå erbjuder egna kursupplägg som har ett flexibelt arbetssätt med mycket på distans och möjlighet till mer hjälp än man får i kurserna på extern distans hänvisas elever främst till att gå dessa före kurser på extern distans. Läs mer om studieformen Flexibel ovan.

Detta innebär att du kan få avslag på din ansökan till en kurs på extern distans för att vi erbjuder ett generöst upplägg via oss på VUX med det du efterfrågar så då blir du välkommen att gå kursen via oss istället. Enbart vid särskilda skäl kan en ansökan till en kurs på extern distans godkännas även om kursen erbjuds som Flexibel via VUX.

Senast uppdaterad: