Extern distans

Kurser som extern distans på grundläggande och gymnasial nivå för dig som vill söka kurser som inte erbjuds som dagkurs eller deldistans, eller om de studieformerna inte passar dig.

Ansök till kurs på Extern distans via Hermods (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Vad behöver jag för att kunna läsa en kurs på extern distans?

  • en mejladress
  • tillgång till egen dator med internetuppkoppling
  • tillgång till webbkamera och headset för examination med lärare
  • god datorvana
  • tid och självdisciplin

Det är viktigt att du är studiemotiverad, att du har förutsättningar att studera på egen hand och att du är medveten om att resultatet på den ansökta externa distanskursen påverkar möjligheten till fortsatta studier.

Ansökan

Det är viktigt att du är noggrann och fyller i korrekt information i din ansökan.

Ansök till kurs på Extern distans via Hermods (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

När du ansöker till en extern distanskurs via e-tjänsten får du berätta vem du är, vilken kurs du vill läsa, när du vill börja och i vilken takt du vill läsa.

E-tjänsten är endast till för externa distanskurser. Observera att du inte kan söka dagkurs eller deldistans i denna e-tjänst.

Kursstart och studietakt

Du kan välja mellan att studera på 25 procent, 50 procent (halvtid), 75 procent eller 100 procent (heltid). I e-tjänsten ser du vilka startdatum du kan välja på. Under våren 2024 erbjuds kursstart var femte vecka samtidigt som övriga kurser, se datum på sidan om kursstarter för gymnasiekurser.

Vi kan behöva se dina betyg

Om du inte har gått på en kommunal gymnasieskola i Skellefteå kommun behöver du bifoga en kopia på dina betyg när du ansöker till en extern distanskurs.

Antagningsrutiner för externa distanskurser

Rektor beslutar om antagning. Senast en vecka innan kursstart skickar skolan ut ett antagningsbesked via e-post. Du söker själv studiemedel och ansvarar för att meddela CSN om eventuella förändringar som kan påverka studiemedlet. Skolan meddelar CSN att studierna startat. När kursen är klar och betyg har registrerats så skickar skolan uppgifterna till Universitets- och högskolerådet (UHR). Om du vill ha ut ditt betyg kontaktar du VUX via e-post.

Om din kurs har avbrutits och du vill återuppta den så ska du skicka ett mejl till vux@skelleftea.se.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut via mejl av skolan senast en vecka innan kursstart. Kurs- och studieinformation till antagna elever skickas ut av utbildningsanordnaren dit eleven blivit antagen.

Viktig information

Viktig information för dig som läser kurser på extern distans i syfte att komplettera ansökan till högskola/universitet:

För att vara garanterad att betygen ska hinna komma in till antagning.se innan sista kompletteringsdag så får slutdatum på kurserna via extern distans vara senast den 29 maj. Då måste även den muntliga examinationen vara genomförd samt eventuella nationella prov eller andra praktiska moment, vilket du som elev ansvarar för att planera.

Nationella prov

Obligatoriskt nationellt prov förekommer i Matematik 1-4, Engelska 5 och 6 samt Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3.

I kurser där nationella prov ingår, skall eleven kontakta Hege Pettersen hege.pettersen@hermods.se och boka skrivtid, uppge namn, personnummer och önskat provdatum. Mer information om nationella prov få du i separat brev när du antagits till kursen.

Förändringar av studieplan

Du kan förlänga din kurs ett begränsat antal gånger. Om du vill förlänga eller avbryta en kurs, kontakta vux@skelleftea.se.

Byte av kurs

Vid byte av kurs, kontakta studievägledare på CV - Centrum för vägledning.

Avslag på ansökan

Eftersom VUX i Skellefteå erbjuder egna kursupplägg som har ett flexibelt arbetssätt med mycket på distans och möjlighet till mer hjälp än man får i kurserna på extern distans hänvisas elever främst till att gå dessa före kurser på extern distans. Läs mer om Deldistans på sidan om studieformer.

Detta innebär att du kan få avslag på din ansökan till en kurs på extern distans för att vi erbjuder ett generöst upplägg via oss på VUX med det du efterfrågar så då blir du välkommen att gå kursen via oss istället. Enbart vid särskilda skäl kan en ansökan till en kurs på extern distans godkännas även om kursen erbjuds som deldistans via VUX.

Överklaga inom tre veckor om du är missnöjd med beslutet.

Du måste överklaga beslutet om att du inte antagits (avslaget) inom tre veckor efter att beslutet fattats.

När du överklagar ska du skriva ett mail där du berättar:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du anser att beslutet ska ändras
  • vilken ändring du vill ha

I brevet ska du också uppge ditt namn, personnummer
Skicka mailet till vux@skelleftea.se

Senast uppdaterad: