Det är viktigt att du som ung har möjlighet att påverka ditt liv, din omgivning och din kommun. Ung i Skellefteå är en plattform för dig som är mellan 7-25 år och vill bli inspirerad och göra skillnad. Här hittar du sätt att påverka, information om mötesplatser och sätt att ha utbyte med andra unga.

Klicka på boxarna här nedanför för att läsa mer om via vilka demokratiska kanaler du kan påverka genom, samt vilket stöd du kan få i ditt engagemang.

Sätt du kan du påverka i Skellefteå kommun

Fler påverkanskanaler

Du kan också:

 • Begära ut allmän handling från kommunen
 • Överklaga kommunens beslut
 • Skriva brev till, eller på andra sätt, kontakta politiker eller förvaltningar
 • Lyssna på kommunfullmäktigemöten
 • Lämna svar i de fall kommunerna lägger /ställer ut förslag på remiss
 • Lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige
 • Bilda föreningar och organisationer
 • Starta och driva tidningar
 • Gå med i ett ungdomsförbund
 • Hålla möten
 • Ordna demonstrationer
 • Skriva artiklar eller insändare i tidningar eller på nätet

Från den dag du fyller 18 år kan du även:

 • Rösta i allmänna val
 • Kandidera till förtroendeposter i kommunfullmäktige och politiska nämnder
 • Rösta i folkomröstningar och väcka frågor om folkomröstning

Du kan läsa mer om dina rättigheter på sidan Åldersväljaren - Mina rättigheter (minarattigheter.se) Länk till annan webbplats.

Så kan du påverka inom EU

Den 9 juni får du som fyllt 18 år rösta i valet till Europaparlamentet.

På sidan elections.europa.eu Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur valet går till, vilka partier du kan rösta på och allt annat som du behöver veta.

På den Europeiska ungdomsportalen Europeiska Ungdomsportale Länk till annan webbplats.n Länk till annan webbplats.kan du läsa mer om hur du kan påverka inom EU.

Demokratilotsen stöttar dig

Det är demokratilotsen och Skellefteå kommuns barnrättsgrupp uppdrag att öka barns och ungas delaktighet och inflytande inom Skellefteå kommun. Vi arbetar tillsammans med barn och unga och stärker barnrätts-och ungdomsperspektivet med genom att öka kunskap hos samtliga kommunanställda. De barnrättsliga och ungdomspolitiska målen är i fokus, vilket innebär att alla barn och unga ska ges förutsättningar att vara delaktiga och ha inflytande samt goda, trygga uppväxtvillkor, respekt och makt att forma sina egna liv.

Har du några frågor eller funderingar?

Kontakta demokratilots Jörgen Svedberg via mejl jorgen.svedberg@skelleftea.se eller via telefon 070-5635335, FRIS/förebyggande rådet i Skellefteå.

Du kan även kontakta Jörgen för att få veta vilka dialoger som pågår just nu, där du kan vara delaktig och påverka.

Om du vill arrangera eller skapat något kan du ta hjälp av:

En hyllning till framtiden

I filmen ser du en sammanfattning av det stora eventet ”En hyllning till framtiden” i Sara Kulturhus.

I ”En hyllning till framtiden” var unga med och planerade och skapade – för tillsammans skapar vi förändring.

Ung i Skellefteå på Instagram

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer och hur du kan påverka? Följ oss på Instagram.

Upptäck mer

Upptäck mer

Senast uppdaterad: