Skellefteå kommun ingår i finskt förvaltningsområde

Skellefteå kommun ingår sedan 2018 i det finska förvaltningsområdet. Det innebär att du som pratar finska har särskilda rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Finsktalande minoritetens rättigheter

Du som pratar finska eller tillhör den sverigefinska minoriteten har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen.

Webbsidor på finska

Vissa delar av webbplatsen är översatt till finska.

Förskola

Du har rätt att få plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska oavsett barnets hemspråk. Rektorn ansvarar för att sådan undervisning ges. Finskspråkig förskola finns på Norrbacka förskola i Skellefteå.

Läs mer om förskola på finska

Äldreomsorg

Du har rätt att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Du har även rätt att upprätthålla din kulturella identitet inom äldreomsorgen.

Kontakt med kommunen

Du har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen. Du har rätt att på begäran få en översättning av beslut och beslutsmotivering. Kommunen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ge service på finska.

Senast uppdaterad: