Puhutko yhtä Ruottin viiestä vähemistökielistä?

Puthutko suomea, jittishtä, meänkieltä, romani chibbiä eli saamea? Jos tehet niin sulla on oikeuksia kun haluat ottaa yhteyttä viranomaisitten ja julkisitten laitoksitten kans. Laki kansalisistä vähemistöistä ja vähemistökielistä (SFS 2009:724) antaa sen tuen. Kielilaki (SFS 2009:600) käsittellee sinun oikeuksia kehittää sinun kieltä ja vaatii ette julkiset toiminat suojaavat kansalisia vähemistökieliä.

Mikkä sinun oikeuet on riippuu siittä mitä kieltä puhut, koska muutamilla kielilä on vahvempi tuki. Yhteistä suomele, jittishile, meänkielele, romani chibile ja saamele on kuitekki ette julkisella sektorila - toiminat jokka valtio, kunnat eli maakäräjät hoitavat – on erikoinen vastuu suojata ja kehittää kieliä. Tämä koskee koko Ruottia ja siis Skellefeteåssa kans. Skellefteån kunta pittää sen takia:

  • kehittää sinun maholisuuksia vähemistönä ette säilyttää sinun kielen ja sinun kulttuurin Ruottissa.
  • tueta lapsitten maholisuuksia kehittää ommaa kulttuurista itenttiteettiä ja ommaa vähemistökieltä
  • informeerata mikkä oikeuet sulla on vähemistönä
  • antaa sulle vähemistönä maholisuuksia vaikuttamhaan kysymykshiin, jokka koskevat sinua.

Ruottissa on kuntia jokka on niin kuttuttu hallintoalueita, yhele eli muutamille kielile, missä sinun oikeuet on vielä vahvemat käyttää yhtä eli muutamia näitä kieliä. Skellefteån kunta on suomen hallintoalue.

Suomi, saame ja meänkieli on saahneet vahveman tuen koko maassa, kielitten hallintoalueitten ulkopuolelaki. Skellefteåssa sulla on oikeus käyttää näitä kieliä sinun kontaktissa Skellefteån kunnan kans, jos on henkilökuntaa joka puhhuu sinun kieltä kunnassa. Sulla on kans oikeus saa vanhuushuoltoa suomen, saamen eli meänkielelä, jos on henkilökuntaa vanhuushuolon alala jolla on kompetensiä kielissä.

Jos puhut suomea eli saamea sulla on oikeus käyttää sinun kieltä kun kontaktaat Västerbottenin läänin maakäräjiä, koska Västerbottenin läänin maakäräjät kuuluvat suomen ja saamen halliontoalueesheen. Sulla on sen lisäks aina oikeus käyttää suomea ja saamea kaikissa kirjotuksissa Valtiopäivän asiamiehen kans, sekä Jystiitiekanslerin, Vakkuutuskassan, Skatteverkin ja Diskrimineerinkin asiamiehen kans

Haluatko tietää enemän vähemistölaista ja mikkä oikeuet sulla on? Mene www.minoritet.se External link. eli www.sprakradet.se External link. ja lue lissää. Sie saatat kans ottaa yhteyttää Skellefeteån kunnan kans. Sieltä saat lissää tietoja.

Senast uppdaterad: