Försenade fakturor för hemtjänst och hälso- och sjukvård

På grund av tekniska problem är fakturan försenad. Du behöver inte ringa till kundtjänst.

"rootPage" is not defined.

Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag ...

Demokrati och dialog

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på invånardialog blir större. Därför utvecklar Skelleft...

Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller ...

Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ett kort sammandrag av kommunens senaste årsred...

Internationellt arbete

Här får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om vårt Europa Direk...

Kommunens organisation

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning o...

Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program so...

Möten och protokoll

I listan nedanför hittar du mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och råden. Du hittar även ...

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyhete...

Service och kvalitetsarbete

Samhället förändras. Skellefteå kommun står inför många stora och viktiga utmaningar, både demografiska och strukturella...

Skellefteå kommuns vision

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighets...

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

  •  Vill du vara jour på valdagen?

    Att vara jour innebär att du ska ersätta röstmottagare som inte kan utföra sitt uppdrag av olika anledningar. Det kan till exempel vara en röstmottagare som har blivit sjuk och då kan du som är jour hoppa in och jobba i stället.
  • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, torsdag 19 maj

    Det växande Skellefteå ska finnas till för alla, utan undantag. Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson samtalar idag med kommunens delaktighetssamordnare Elin Brännström om varför detta är viktigt. Ett led i utvecklingen är att alla kommunanställda ska genomgå en utbildning som heter ”Ett Skellefteå för alla”.
  • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, tisdag 3 maj

    Dagens gäst hos Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson är Lars Westermark som är chef för lokalpolisområde Skellefteå. Samtalet handlar om utvecklingens påverkan på Polisens arbete. Kommer Skellefteå även i fortsättningen att vara tryggt?
Till toppen