Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar hemma och leva självständigt kan du få stöd från hemtjänsten. Du får stöd med sådant som du inte klarar på egen hand, till exempel personlig omvårdnad.

För att få stöd från hemtjänst måste du ha ett beslut. För att ansöka kontaktar du avdelningen för vård- och omsorgs beslutsenhet via kommunens kundtjänst. Tillsammans med dig - och om du vill dina anhöriga - utreder vi vilka behov av stöd du har.

Vad behöver du stöd med?

Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av. Du kan bland annat få beslut om:

 • på- och avklädning morgon och kväll
 • personlig hygien som att tvätta dig, raka dig, duscha och borsta tänderna
 • förflytta dig i ditt hem
 • städa, bädda, tvätta och slänga sopor
 • måltider
 • gå ut på promenader, göra olika aktiviteter eller besöka något socialt sammanhang. Hemtjänsten kan även vara stöd (ledsagare) om du har en funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • nattinsatser om du har behov av hjälp och stöd på natten
 • telefonservice där hemtjänsten ringer och frågar hur du mår en bestämd tidpunkt varje dag
 • ett trygghetslarm som du kan använda för att tillkalla personal dygnet runt för hjälp om det uppstår en nödsituation
 • nattillsyn via en trygghetskamera som monteras hemma hos dig och som är ett alternativ till fysisk tillsyn

Här finns våra hemtjänstlokaler i Skellefteå kommun:

 • Boliden
 • Jörn
 • Bureå
 • Burträsk
 • Lövånger
 • Centrala stan med kringliggande byar och stadsdelar
 • Kåge
 • Byske

Kontakta hemtjänsten

Dagtid når du hemtjänsten i ditt område på det telefonnummer du har fått av oss. Du kan även ringa kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Om du har ett trygghetslarm installerat kan du få hjälp av personal alla tider på dygnet.

Behöver du se över din hemförsäkring?

Behöver du se över din hemförsäkring?

Vissa försäkringsbolag rekommenderar att du kompletterar din hemförsäkring om andra personer har nyckel till bostaden. När du får hemtjänst, trygghetslarm eller flyttar till vård- och omsorgsboende kan du därför behöva se över din hemförsäkring så att du har fullgott försäkringsskydd.

Vård och omsorg vill rekommendera dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller för just din hemförsäkring då du har hemtjänst och/eller trygghetslarm och har lämnat en nyckel till hemtjänsten.

Varför det?

Det har framkommit att enskilda personer inte har fått ersättning från sin hemförsäkring då de har anmält förlust. Försäkringsbolaget har hänvisat till vad de kallar "öppen stöld". Med det menas att man själv har lämnat nyckeln till exempelvis granne, hantverkare, hemtjänst.

Din nyckel är i trygga händer hos oss

För att du ska känna dig trygg med oss bär all personal namnbricka och kommunens legitimation väl synlig.

Den nyckel du har lämnat till hemtjänsten förvaras i en så kallad nyckelgömma som monteras på eller intill din ytterdörr. Säkerhetskedja eller säkerhetslås får inte användas. Hemtjänstpersonalen, och eventuellt hemvården, har en nyckel som passar till nyckelgömman. Nyckelgömman är godkänd av Stöldskyddsföreningen, brandklassad och godkänd av alla försäkringsbolag.

Senast uppdaterad: