Utredning i hemmet

Ibland behöver en individs behov av stöd utredas för att få reda på vad du behöver och när du behöver det. I dessa lägen kan en biståndshandläggare föreslå att du ansöker om utredning i hemmet, det utförs av Utredningsteamet.

Skellefteå kommuns utredningsteam för vård och omsorg
finns för att:

  • Trygga hemgången efter sjukhusvistelse eller
    korttidsvistelse.
  • Trygga dig hemma om du blivit försämrad eller något
    annat hänt som innebär en otrygghet.
  • Se hur du klarar dina dagliga aktiviteter i hemmet utifrån dina förmågor.

Utredningsteamet består av undersköterskor, hälso och sjukvårdsansvaret ligger kvar på din hälsocentral eller hemsjukvården.

Utredningsteamet har huvudansvar för att utifrån dina förmågor utreda vilket behov av stöd du har, i samarbete med ordinarie hemtjänst. Utredningsteamet får i uppdrag av biståndshandläggaren att svara på frågeställningar som handlar om hur du klarar dina vardagliga aktiviteter i ditt hem. Vår utredning fokuserar på att du ska klara dig själv hemma på ett tryggt och säkert sätt med punktinsatser. Vi kommer därför inte vara hos dig hela tiden, i takt med att dina förmågor och din trygghet stärks så minskar vårt uppdrag. Utredningsteamet arbetar dagtid mellan kl. 07.00-21.00, därefter tar nattpatrullen över eventuella behov nattetid.

Ordinarie hemtjänst är delaktiga under utredningsperioden och i det flesta fall övertar de ansvaret för omvårdnaden och hemtjänstinsatserna när vi är klara med vår utredning.

Efter utredningen gör biståndshandläggaren en uppföljning tillsammans med dig och om du önskar dina anhöriga. I samband med uppföljningen ansöker du om eventuella insatser.

När utredningsteamet kommer till dig, vill vi lära känna dig i din hemmiljö, se hur du klarar dina vanliga vardagsaktiviteter i nuläget. För att kunna göra en bra utredning behöver vi se din verklighet och vardag. Dina anhöriga är också en viktig resurs som vi gärna samtalar med under vår utredning för att få en helhetssyn.

För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till vård och omsorg betalar du så mycket som du kan för stödet som du får från kommunen. Det kallas för att du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme. Som mest får du betala 2 359 kronor i månaden för vård och omsorg.

Mer information om avgifter inom vård- och omsorg hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du når Skellefteå kommuns utredningsteam för vård och
omsorg via kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt
stöd och omsorg

Senast uppdaterad: