Första gången du söker försörjningsstöd

När du söker försörjningsstöd, tidigare kallad för socialbidrag, första gången behöver du lämna in olika typer av dokument och fylla i fler uppgifter än när du ansöker igen. På den här sidan kan du se vilka handlingar du ska skicka in första gången du ansöker om försörjningsstöd.

Ansök om försörjningsstöd digitalt

Du kan ansöka om försörjningsstöd digitalt i en e-tjänst om du har en e-legitimation, till exempel Bank-id. När du har gjort en ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in på nytt i e-tjänsten. När du är inloggad kan du också skriva och ta emot meddelanden från din handläggare. Du kan också komplettera ärenden direkt i e-tjänsten.

Sök försörjningsstöd (Länk till annan webbplats)
Följ ditt ärende och läs ditt beslut (Länk till annan webbplats)
Kontakta din socialsekreterare (Länk till annan webbplats)

Ekonomi

 1. Deklarationen. Kom ihåg att ta med alla sidor av deklarationen.
  Om du inte hittar din deklaration eller inte har deklarerat kan du kontakta Skatteverket, 0771-567 567, och begära en kopia av deklarationen eller intyg att du inte deklarerat.
 2. Kontoöversikt från samtliga banker där du har konton. Detta ska lämnas in även om du bara har ett konto i banken. (Kontoöversikt är en lista på de konton du har i en bank).
 3. Kontoutdrag för 3 månader bakåt i tiden från alla dina konton i alla
  banker där du har konton. Även kontoutdrag på avslutade konton och
  konton i utlandet ska lämnas in.
 4. Om du har fonder och/eller aktier, ska du lämna in förteckning över
  dessa tillgångar för tre månader bakåt i tiden. Gäller även avslutade
  konton.

Inkomster

 1. Beslut som är aktuella för dig.
  Till exempel beslut från Försäkringskassan, Arbetslöshetskassan, Alfa-kassan, CSN och Arbetsförmedlingen.
 2. Specifikationer på alla dina inkomster för tre månader bakåt i tiden.
  Till exempel lönespecifikationer, arbetslöshetskassa, och Alfa-kassa.

Boende

 1. Kopia av hyreskontrakt och aktuell hyresavi (hela hyresavin, även den
  övre delen).
 2. Andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt, aktuell hyresavi (hela
  hyresavin, även den övre delen) samt kvittens på senast inbetald hyra.
 3. För bostadsrätt eller eget hus: köpebrev, låneavi med uppgifter om lån, räntor, amorteringar och månadsavgift till föreningen.

Utgifter

 1. Underlag till de utgifter som du vill ansöka om.
  Till exempel elräkning, hyra, hemförsäkringsavgift, fackföreningsavgift, barnomsorgsavgift mm. OBS! Ta med alla sidor av fakturan.
 2. Vid ansökan om medicinkostnad, lämna in den del av kvittot som heter "receptspecifikation" som visar om medicinen ingår i högkostnadsskyddet.

Planering

 1. Aktuell planering med Arbetsförmedlingen.
 2. Studie- och arbetsintyg – om du studerar eller arbetar
 3. Läkarintyg – om du är sjukskriven
 4. Övrig planering mot att närma sig eller uppnå egen försörjning

Uppehållstillstånd

 1. Beslut om uppehållstillstånd samt CV-rapport från Migrationsverket.

När du har lämnat in din ansökan

När du har lämnat in en ansökan för första gången får du ofta träffa en socialsekreterare. På träffen får du berätta om din livssituation och ekonomi. Socialsekreteraren bedömer om du (eller din familj) har rätt till försörjningsstöd utifrån det du berättar och det som står i din ansökan.

Tips till dig som ansöker

Samla gärna ihop alla uppgifter om inkomster och utgifter innan du börjar fylla i ansökan. Du måste fylla i alla fält innan du kan skicka iväg ansökan.

Du ansvarar för att uppgifterna du lämnar stämmer. Du måste kunna visa att uppgifterna stämmer om vi ber dig göra det.

Ibland kan du behöva komplettera ansökan med fler uppgifter. Du får då ett meddelande i e-tjänsten med information om vad du behöver komplettera.

Kontakt med socialsekreterare

Inför utbetalning är det högt tryck och kan därför vara svårt att få tag på sin socialsekreterare under 20-27 varje månad.

På grund av rådande läge kan det även resten av månaden dröja att få återkoppling. Vårt mål är att ringa upp så snart som möjligt utifrån rådande resurser.

 • Steg 1: Öppna filen
 • Steg 2: Välj Skriv ut
 • Steg 3: Välj skrivare Print to PDF
 • Steg 4: Välj Skriv ut
 • Steg 5: Spara om filen. Kontrollera att filformatet är PDF
 • Steg 6: Bifoga din fil

Behöver du hjälp att fylla i ansökan?

Om du vill ha hjälp att veta hur du ansöker om försörjningsstöd via e-tjänsten kan du kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 1 för socialt stöd och omsorg). Du kan också besöka kundtjänst i stadshuset Brinken eller prata med din handläggare.

Det är viktigt att du fyller i alla fält på blanketten. Blanketter på svenska och på andra språk hittar du längre ner på denna sida.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagan måste vara skriftlig.

Skicka in din överklagan till:

Socialnämnden
Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå

Socialnämnden lägger till ett yttrande till din överklagan och skickar den vidare till förvaltningsrätten.

Ansöka via pappersblankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du ansöka via blankett.

Blanketten ska vara fullständigt ifylld. Om du/ni inte har fyllt i alla uppgifter på ansökningsblanketten är ansökan ej komplett. Kontakta handläggare på försörjningsstöd vid frågor eller om du vill ansöka via internet.

ANSÖKAN AVSER MÅNAD *Obligatorisk uppgift

I denna ruta fyller du/ni i vilken månad ansökan avser. Om ansökan avser bistånd till annat ska detta specificeras under rubriken.

HANDLÄGGARE

Om du/ni vet vem som är din/er handläggare skriv det i denna ruta. Annars skriv ”vet ej”.

PERSONUPPGIFTER SÖKANDE *Obligatorisk uppgift

Fyll i namn, personnummer och kontaktuppgifter för dig/er som ansöker om ekonomiskt bistånd. Om ni är gifta eller sambo ska även medsökande fylla i uppgifter.

CIVILSTÅND *Obligatorisk uppgift

Fyll i om du/ni är gift, sambo eller ensamboende.

MEDSÖKANDE FINNS? *Obligatorisk uppgift

Under denna rubrik ska namn på medsökande anges. Observera att gifta i regel måste söka tillsammans även om skilsmässa är inledd. Sambos ska också söka tillsammans.

MEDBORGARSKAP SÖKANDE OCH MEDSÖKANDE *Obligatorisk uppgift

Här anger du/ni vilket typ av medborgarskap du/ni har. Om du/ni inte är svenska medborgare måste du/ni ange vilket typ av uppehållstillstånd du/ni har. Period ska fyllas i om du/ni har tillfälligt uppehållstillstånd.
Du/ni måste också ange beslutsklassen om du/ni inte är svensk medborgare. Den uppgiften hittar du/ni på beslutet om uppehållstillstånd som du/ni fick från Migrationsverket. Om du/ni inte är svensk medborgare
kommer du/ni att behöva lämna in en kopia på beslutet från Migrationsverket.

DET FINNS BARN UNDER 18 ÅR ELLER SKOLUNGDOMAR I HUSHÅLLET *Obligatorisk uppgift

Om det finns barn under arton år i hushållet eller om du/ni har barn som studerar vid gymnasieskola eller motsvarande, kryssa i ja och ange barnets/barnens personnummer och fullständiga namn. Om
barnet/barnen inte är stadigvarande boende hos dig så anger du/ni hur många dagar i månaden som barnet bor hos dig/er.

KONTOINFORMATION *Obligatorisk uppgift

Fyll i vilken bank du/ni använder. Har ni mer än en bank kan ni ange det i rutan för bankens namn. Det är viktigt att du/ni anger hur många konton du/ni har. Fyll i konto- och clearingnummer för det konto som du/ni
vill ha eventuellt beviljat bistånd utbetalat till.

HAR DU/NI ANSÖKT OM UNDERHÅLLSSTÖD? *Obligatorisk uppgift

Om du/ni inte har barn, kryssa i nej.
Om du/ni har barn, ange om du/ni har sökt underhållstöd och när ansökan gjordes. Har du/ni inte ansökt om underhållsstöd ska det framgå varför du/ni inte har sökt. Om föräldrar till ett barn bor ihop behöver man
inte ansöka om underhållsstöd.

BOSTAD *Obligatorisk uppgift

Under rubriken Bostad anger du/ni vilket typ av boende du/ni har genom att kryssa i det alternativ som stämmer in för dig/er.

Ange även hur många som totalt bor i bostaden, hur många rum boendet har, vem som står på kontraktet och vad den totala boendekostnaden är (parkering, vatten, el och liknande kostnader ska inte räknas in här).

HAR DU/NI ANSÖKT OM BOSTADSBIDRAG? *Obligatorisk uppgift

Om du/ni har ansökt om bostadsbidrag kryssar ni i ja och anger när.
Om du/ni inte har ansökt om bostadsbidrag kryssar du/ni i nej och anger varför.

Det är endast föräldrar eller personer mellan 18 och 28 år som kan ha rätt till bostadsbidrag.

ANSÖKAN AVSER *Obligatorisk uppgift

Fyll i förfallodatum och belopp för de kostnader du/ni ansöker om bistånd till. Utgifter du/ni inte ansöker om bistånd till ska markeras med noll kr i rutan. Det är viktigt att fylla i alla rutorna underkostnader. Om alla rutor inte är ifyllda är ansökan inte komplett.

Exempel: Om hushållets hyra är 3000 kr/månad och du/ni inte har någon elkostnad, fyll i utgiftsrutorna på följande sätt

Exempel på hur du kan fylla i blanketten

Kostnader

Förfallodatum

Kronor

Boendekostnad

211231

3 000

El


0

När det gäller läkarvård och medicin så behöver du ange vem i hushållet kostnaden avser. Kostnader för läkarvård och medicin godkänns som utgifter bara om de ingår i högkostnadsskyddet.

HAR DU ARBETAT DET SENASTE ÅRET? *Obligatorisk uppgift

Här kryssar du/ni i om ni har arbetat det senaste året.

 • Om du/ni inte arbetat det senaste året, kryssa i nej.
 • Om du/ni har arbetat det senaste året kryssar du/ni i ja, skriver datum för ansökan om A-Kassa eller Alfa-kassa och skriver när beslutet fattades om ersättning. Om du/ni inte får någon ersättning från
  A-Kassa eller Alfa-kassa så förklarar du/ni varför.Sida 3 av 4

INKOMSTER *Obligatorisk uppgift

Fyll i alla inkomster som hushållet har haft de tre senaste månaderna samt inkomster som hushållet väntar. Om hushållet inte har en viss inkomst ska det stå ”0” kr i den rutan. Det är viktigt att du/ni fyller i
datum för utbetalning.

Exempel: Sökande har lön som utbetalas den 25 november, bostadsbidrag som utbetalas den 27 december samt barnbidrag som utbetalas den 27 januari.

Exempel

Typ av inkomst

Belopp och utbetalningsdag

Belopp och utbetalningsdag

Belopp och utbetalningsdag

Lön efter skatt

8600 kr, 171125

0 kr

0 kr

Bostadsbidrag

0 kr

2200 kr, 171227

0 kr

Barnbidrag

0 kr

0 kr

1050 kr, 180127

Om medsökande finns ska även inkomster för medsökande redovisas. Det sker i egen tabell.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD FRÅN ANNAN KOMMUN *Obligatorisk uppgift

Ange om du/ni får ekonomiskt bistånd från annan kommun. Om du/ni svarar ja ska det anges för vilken period du/ni fått bistånd.

HAR NÅGON I HUSHÅLLET UTMÄTNING HOS KRONOFOGDEN *Obligatorisk uppgift

Ange om du/ni har utmätning hos kronofogden genom att kryssa i ja eller nej.

HUSHÅLLETS UTGIFTER *Obligatorisk uppgift

Här anger du/ni vilka inkomster du/ni haft under de tre senaste månaderna. Om hushållet inte har en viss utgift så ska det stå ”0” kr i den rutan.

Exempel: Så här ska sökande fylla i tabellen.

 • Sökande har en månatlig hyresavgift på 3500 kr. Fakturorna förfaller olika datum, den 30 november den 31 december och den 31 januari.
 • Sökande har två elfakturor med olika förfallodatum, den 29 november och den 29 januari.
 • Den sökande har ingen fackföreningsavgift.
Skriv tabellbeskrivning här

Typ av utgift

Belopp och
förfallodatum

Belopp och
förfallodatum

Belopp och
förfallodatum

Boendekostnad

3500 kr, 161130

3500 kr, 161231

3500 kr, 170131

Fackföreningsavgift

226 kr, 161129

0 kr

216 kr, 170129

El

0 kr

0 kr

0 kr

När det gäller läkarvård och medicin så behöver du/ni ange vem i hushållet kostnaden avser och vilket datum du/ni hade kostnaden. Bistånd till läkarvård och medicin beviljas generellt bara om det är utgifter
som ingår i högkostnadsskyddet.

EKONOMISKA TILLGÅNGAR *Obligatorisk uppgift

Bankmedel, aktier, obligationer, fonder, kontanter.

Kryssa i ja om du/ni har ekonomiska tillgångar enligt ovanstående rubrik. Ange vilken/vilka typer av tillgångar du/ni har samt uppskattat värde.

Bil

Kryssa i ja om du/ni har en eller flera bilar registrerad på dig/er. Ange även registreringsnummer, inköpsår och inköpspris. Kryssa i nej om du/ni ej äger bil.

Båt, MC, husvagn, moped

Kryssa i ja om du/ni äger något enligt denna rubrik. Lämna även registreringsnummer, inköpsdatum, inköpspris samt uppskattat värde. Kryssa i nej om du/ni ej äger något fordon enligt rubriken.

Bostadsrätt, villa, fastighet, fritidshus

Kryssa i ja om du/ni äger något av ovanstående. Specificera vad det är du/ni äger, inköpsår och inköpspris.
Kryssa i nej om du/ni ej äger något enligt rubriken.

Konst, smycken eller andra realiserbara tillgångar

Ange vad det är du äger, vilka realiserbara tillgångar du/ni har. Ange uppskattat värde på dessa tillgångar.

FÖRETAG *Obligatorisk uppgift

Kryssa i ja om du/ni står registrerade som företagsinnehavare, ange då även företagets namn samt vilka ekonomiska tillgångar som finns i företaget. Kryssa i nej om du/ni ej har företag.

EVENTUELLA UPPLYSNINGAR DU/NI VILL LÄMNA

Här kan du/ni skriva information som du/ni vill ska nå fram till er handläggare.

SAMTYCKE *Obligatorisk uppgift

Genom att du/ni skriver under blanketten så samtycker du/ni till att kontakt tas med berörda parter avseende de utgifter som du/ni har ansökt om för att din/er ansökan ska kunna utredas. Du/ni samtycker
även till att inkomster från andra myndigheter och arbetsgivare kan tas med i beräkningen om de inte angetts på ansökan. Om du/ni vill lämna samtycke till att andra verksamheter eller personer kan kontaktas
så kan du/ni ange det här. Om du/ni inte vill ge samtycke till någon verksamhet/person så kan du/ni ange det under rubriken undantag för samtycke.

UNDERSKRIFT OCH SANNINGSFÖRSÄKRAN *Obligatorisk uppgift

För sambo och gifta behöver både sökande och medsökande skriva under blanketten för att ansökan ska vara komplett. Fyll i datum för underskrift och signera blanketten. Genom att skriva under ansökningsblanketten försäkrar du/ni att uppgifterna på blanketten är fullständiga och riktiga. Du/ni lovar att omgående meddela Socialtjänst – försörjningsstöd om uppgifterna förändras. Du/ni intygar att du/ni vet att det är straffbart att lämna oriktiga uppgifter och att det kan leda till polisanmälan om misstänkt bidragsbrott samt skyldighet att återbetala det ekonomiska bistånd som har utbetalats utifrån oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Frågor och svar

Frågor och svar

Om din inkomst inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Alla som bor eller vistas i Skellefteå kommun kan ansöka om försörjningsstöd.

Försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag. Du kan söka och få försörjningsstöd när det inte finns andra alternativ. Andra alternativ kan till exempel vara bostadsbidrag, underhållsstöd, ansöka från fonder och a-kassa.

Om du har sparade pengar eller andra ekonomiska tillgångar måste du först använda dem innan du kan söka och få försörjningsstöd.

Om du bor tillsammans med en annan vuxen, är gift eller registrerad parter ska ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

Om du är arbetslös måste du vara inskriven hos arbetsförmedlingen för att ha rätt till försörjningsstöd. Om du är sjuk och söker försörjningsstöd måste du ha ett aktuellt läkarintyg.

Det finns en gräns för hur mycket inkomster du och ditt hushåll får ha för att ha rätt till försörjningsstöd. En handläggare gör alltid en bedömning utifrån din situation och dina behov.

Du kan ansöka om försörjningsstöd digitalt i en e-tjänst om du har en e-legitimation, till exempel Bank-id. När du har gjort en ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in på nytt i e-tjänsten. När du är inloggad kan du också skriva och ta emot meddelanden från din handläggare. Du kan också komplettera ärenden direkt i e-tjänsten.

Om du inte kan ansöka digitalt kan du lämna in en blankett.

Om du söker försörjningsstöd tillsammans med en annan vuxen person ska ni skicka in ansökan från samma persons användare varje gång. Det vill säga den som ärendet är registrerat på.

Båda två ska signera ansökan.

Försörjningsstödet ska täcka dina och din familjs mest grundläggande behov.
I Socialtjänstlagen står det att alla har rätt att leva på skälig levnadsnivå. Det är den så kallade riksnormen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som bestämmer vad som menas med skälig levnadsnivå.

Riksnormen bestäms av Sveriges regering. I riksnormen ingår till exempel kostnader för mat, kläder, hygien och förbrukningsvaror. Kostnader för boende ingår inte i riksnormen utan det bedöms i varje ärende.

Hur mycket försörjningsstöd du kan få beror på riksnormen, hur många som bor i hushållet och vilka utgifter och inkomster ni har.

På socialstyrelsen hemsida kan du göra en provberäkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se om du kan ha rätt till försörjningsstöd och hur mycket pengar du i så fall kan få.

Försörjningsstödet ska räcka till skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, hälsa och hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, boende, hushållsel, resor till och från arbetet, hemförsäkring, a-kassa, fackföreningsavgift och barnförsäkring.

Försörjningsstödet ska också räcka till räkningar som kommer en eller några gånger per år, till exempel telefonavgifter och tidningsprenumerationer.

Du kan också ansöka om försörjningsstöd till andra kostnader som du, familjen eller dina barn behöver. Det kan till exempel vara för att köpa glasögon, mediciner och möbler eller till tandvård och läkarvård. En handläggare gör alltid en bedömning utifrån din situation och dina behov.

Löpande försörjningsstöd utbetalas mellan den 25:e och den sista i varje månad, förutsatt att ansökan är komplett samt att det blir ett bifallsbeslut. Ansökan ska också ha lämnats in i tid, det vill säga kring den 20:e varje månad.

Socialtjänstlagen heter lagen som styr reglerna kring försörjningsstöd. Förutom socialtjänstlagen finns det särskilda regler kring försörjningsstöd.

Sekretess och tystnadsplikt
När du pratar med oss och söker försörjningsstöd skyddas du av offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att alla i personalen har tystnadsplikt. Det betyder också att vi inte får lämna vidare uppgifterna du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten till obehöriga.

Ekonomiskt bistånd till EU-medborgare
Du som är EU-medborgare och vistas i Skellefteå kommun kan också ansöka om försörjningsstöd enligt särskilda regler.
Läs mer här om regler för EU-medborgare i behov av ekonomiskt bistånd.

Akut tandvård
Akut tandvård, alltså tandvård som måste utföras omedelbart, kan utföras utan kostnadsförslag. Försörjningsstöd beviljas i efterhand om du efter prövning är berättigad till försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (1§ kap 4).

Du kan behöva betala tillbaka försörjningsstöd om du har fått fel eller för stort belopp. Du kan också behöva betala tillbaka om du har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter när du ansökte om försörjningsstöd.

Du kan också behöva betala tillbaka om du är indragen i en arbetskonflikt, om du har fått villkor om återbetalning eller om dina inkomster eller ersättningar är försenade.

Du kan ansöka via pappersblankett om du inte kan använda e-tjänsten. Det gäller till exempel dig som inte har en e-legitimation. Det är viktigt att du fyller i alla fält på blanketten. Här finns blanketten , 153.3 kB.som du kan skriva ut.

Om du vill ha hjälp att fylla i ansökan via e-tjänsten kan du kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 1 för socialt stöd och omsorg). Du kan också besöka kundtjänst i stadshuset Brinken.

Det är viktigt att du fyller i alla fält när du ansöker om försörjningsstöd. Ibland kan du behöva komplettera ansökan med fler uppgifter. Du får då ett meddelande i e-tjänsten med information om vad du behöver komplettera.

För dig som är EU-medborgare och vistas i Skellefteå kommun gäller särskilda regler om du är i behov av ekonomiskt bistånd.

Tryck här för att läsa vilka regler som gäller för EU-medborgare.

Skellefteå kommun har anställda budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig. Det kostar ingenting.

Budget- och skuldrådgivare kan bland annat hjälpa dig att:
- strukturera din ekonomi
- göra upp en budget för ditt hushåll
- se över din skuldsituation
- förmedla kontakt med Kronofogden, banker och andra aktuella instanser
- upprätta betalningsplaner eller söka skuldsanering.

Vi har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri.

Tryck här för att läsa mer om budget- och skuldrådgivning.

Om du har rätt till försörjningsstöd kan du få ersättning för akut tandvård och för nödvändig tandvård. Prata med din handläggare på socialkontoret om hur du ska göra för att få ersättning för tandvårdskostnaderna.

Tandvård som gör att du kan äta, som lindrar smärta och obehag i munnen eller som förebygger framtida problem kallas för nödvändig tandvård. Innan du gör en sådan behandling måste du be om ett skriftligt kostnadsförslag från din tandläkare som du ska ge till din socialsekreterare. Fråga din tandläkaren om det går att betala av kostnaden eller betala den i förskott.

Efter att din handläggare fått kostnadsförslaget tar socialkontoret beslut om du kan få ekonomiskt stöd för tandvårdskostnaden eller inte.

Akut tandvård kan du göra direkt

Tandvård som inte kan vänta och som måste utföras på en gång kallas för akut tandvård. Akut tandvård kan du göra hos din tandläkare på en gång utan att först ha lämnat ett kostnadsförslag till din handläggare.

Efter behandlingen måste du ansöka om att få ersättning för dina kostnader. Det gör du genom att lämna in räkningen från tandläkaren och de andra uppgifterna som din socialsekreterare ber dig om. Det är inte säkert att du får ersättning, även om du har fått försörjningsstöd tidigare.

Kan jag få ersättning för annan tandvård?

Du kan i regel bara få försörjningsstöd för akut och nödvändig tandvård. I vissa fall kan få ersättning för annan tandvård utöver detta om det finns särskilda skäl. Be din tandläkare skriva ett kostnadsförslaget där hen redovisar vad det kommer kosta och vilka alternativ det finns till behandlingen.

Två saker som är viktiga att tänka på:

 • Om du inte kan komma på en bokad tid hos tandläkaren måste du i god tid meddela det till tandläkaren. Du kan inte få ekonomiskt stöd från socialkontoret för kostnader för besök som du inte varit på.
 • Om du byter tandläkare får du själv betala för första besöket hos honom eller henne.
Senast uppdaterad: