Familjeteamet - för familjer med barn 0-12 år

Att vägleda barn kan vara underbart, men också ett tufft och svårt uppdrag. Alla barnfamiljer kan någon gång hamna i svårigheter där hjälp till förändring behövs. Familjeteamet (f d Familjegården) ger stöd och behandling till familjer, föräldrar och barn i åldern 0–12 år.

 • Familjeteamet är en öppenvårdsverksamhet som erbjuder stöd och behandling till familjer med barn i åldern 0–12 år.
 • Familjeteamets mål är att tillsammans med familjen hitta lösningar som stärker relationer och gynnar barnets utveckling.
 • Du ansöker om stöd via socialtjänstens handläggare.
  Du kan ansöka om stöd via denna e-tjänst Länk till annan webbplats.
 • Vi arbetar utifrån det uppdrag som du och din socialsekreterare kommit överens om. Stödet är individuellt anpassat och bygger på de behov och önskemål som du och din familj har.

Vilket stöd erbjuder Familjeteamet?

 • Vi erbjuder familjebehandling och/eller stöd via familjeassistent.
 • Det handlar ofta om svårigheter i relationerna i familjen eller i ditt föräldraskap, svårt att ta sig till skolan, svårt att få till rutiner hemma, bråk och konflikter, missbruk, våld och psykisk ohälsa.

Hur jobbar vi?

 • Vi utgår från de resurser som finns i familjen. Vi ger stöd i samspel och kommunikation och stärker föräldrarollen.
 • Det är barnets behov som är i fokus och du som förälder som gör förändringarna.
 • Familjeassistenterna erbjuder ett mer konkret och praktiskt stöd i hemmet.
 • Träffarna sker i Familjeteamets lokaler eller i hemmet. Vi ses regelbundet, vanligtvis en gång i veckan.
 • Om det behövs så samarbetar vi med andra, till exempel förskola, skola eller Region Västerbotten.

Vilka är vi?

Vi som arbetar på Familjeteamet är familjebehandlare och familjeassistenter. Vi arbetar i huvudsak dagtid och har tystnadsplikt. Kontakten med Familjeteamet är frivillig och kostnadsfri.

Beroende på vad du behöver hjälp med finns det i teamet många olika kompetenser och vidareutbildningar inom t.ex. Funktionell Familjeterapi, RePulse, Motiverande samtal, Parenting young children, Tryggare barn samt Beardsleys familjeintervention.

Tidigt föräldrastöd - för föräldrar med barn under ett år

Tidigt föräldrastöd vänder sig till spädbarnsfamiljer med stort behov av stöd och behandling under barnets första år. Gruppbehandlingen genomförs i samarbete mellan Familjeteamet och regionens mödra- och barnhälsovård.

Det är gratis att delta.

Mål

 • Stärka relationen mellan barnet och dess föräldrar.
 • Föräldern ska känna ökad tilltro till sin föräldraförmåga.

Gruppverksamhet

 • Kontakt och erfarenhetsutbyte mellan föräldrar i liknande situation.
 • I gruppen ingår 4-5 spädbarn med var sin förälder. Vi träffas två dagar i veckan.
 • Råd och stöd i vardagssituationer samt bekräftelse på förälderns betydelse för barnet.
 • Vi arbetar med samspel, rutiner och omsorg i vardagen.
 • Vi pratar om barnets behov och utveckling.

Föräldrasamtal

 • ­En gång i veckan träffas vi för enskilda samtal med förälder/föräldrar och spädbarn. 
 • Vi samtalar bland annat om föräldrarollen, anknytning, barnets utveckling och familjens egna mål.

Gruppen har löpande intag och intresse anmäls via Familjeteamets familjebehandlare via kundtjänst 0910-73 50 00 eller Barnhälsovårdens psykologer via regionens växel 090-785 00 00.

Har du frågor går det bra att kontakta Johanna Hallberg eller Angelica Berg på Familjeteamet.

Gruppträffarna sker under dagtid och genomförs i centrala Skellefteå.

Här söker du stöd hos Familjeteamet

För att söka stöd kan du antingen använda kommunens e-tjänst för ansökan om stöd eller ringa kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen (Länk till annan webbplats)

Kontakta Familjeteamet

Om du vill veta mer, kontakta Familjeteamet. Du når oss via Kundtjänst 0910 - 73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Vi finns i lokaler på Kanalgatan 77 i centrala Skellefteå.

Senast uppdaterad: