God man och förvaltare

Du som är god man eller förvaltare

Här hittar du vad som kan ingå i ditt uppdrag och hur du löser de situationer och det ansvar du har som god man eller fö...

Du som är god man för ensamkommande barn

Som god man har du hand om allt som rör barnets ekonomi och person. Det innebär att du har ett övergripande vårdnadsansv...

Du som behöver god man

En person som själv inte kan sköta sina angelägenheter kan få en god man förordnad för sig. En person som dessutom är ”u...

Du som är förälder eller förmyndare för barn

Till det att barn fyller 18 år ska deras tillgångar förvaltas av föräldrar eller förordnad förmyndare. Ibland kan en med...

Överförmyndarenheterna

Överförmyndarenheterna har tillsynsansvar över gode män, förvaltare och förmyndare i fem kommuner.

Bli god man

Att vara god man för någon handlar om att hjälpa en person som av olika anledningar behöver stöd med vissa delar i sin v...

Bli god man för ensamkommande barn

Ett barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare behöver en vuxen som kan företräda dem i föräldrarnas ställe.

Lämna intresseanmälan