Du som är god man eller förvaltare

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen. Storleken på arvodet ...

Granskning och anmärkning

Överförmyndarens uppdrag är att granska de handlingar och uppgifter som god man eller förvaltare lämnar in.

Göra års- eller sluträkning

I års- och sluträkningen redovisar du hur du har skött huvudmannens ekonomi under det gångna året. Här beskriver vi hur ...

När avslutas uppdraget

Du kan på begäran bli befriad från ditt uppdrag. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om byte av god man. Om huvudma...

Situationer som kan uppstå under ditt uppdrag

Din huvudman kanske behöver flytta får ett arv eller behöver avveckla lösöre eller fastighet. Här finns lite tips för di...

Uppdrag och ansvar

Här får du exempel på vad som kan ingå i ditt uppdrag som god man och förvaltare men också vad ditt ansvar är.

Här hittar du vad som kan ingå i ditt uppdrag och hur du löser de situationer och det ansvar du har som god man eller förvaltare.

Kontakta överförmyndarenheten
vid din kommun

overformyndarnamnden@skelleftea.se 0910-73 50 00
overformyndare@arvidsjaur.se 0960-155 00

Du som bor i Norsjö, Malå eller Arjeplogs kommun kontaktar Skellefteå kommuns överförmyndarenhet.

Skellefteå kommun

Gemensam överförmyndarnämnd
931 85 Skellefteå

Bor din huvudman/underårige i Arvidsjaurs kommun skickar du handlingarna dit.

Arvidsjaurs kommun

Överförmyndaren
933 81 Arvidsjaur

Senast uppdaterad: