Vad gör en god man eller förvaltare?

Tingsrätten kan besluta om tre olika uppdrag – bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. Här får du några exempel på vad som kan ingå i uppdragen.

Obs. För god man för ensamkommande barn gäller speciella regler:

Uppdraget är indelat i tre delar

Bevaka rätt

 • Begära insatser enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade. Exempelvis personlig assistent, kontaktperson eller särskilt boende.
 • Ansöka om bostadstillägg, handikappersättning, försörjningsstöd, fondmedel eller andra bidrag.
 • Deklarera
 • Sälja fastighet eller bostadsrätt.
 • Ansöka om boende/vårdplats.
 • Företräda huvudmannen vid boutredning och arvskifte.
 • Kontrollera att boendets kassabok och kvitton för fickpengar eller hushållspengar stämmer.

Förvalta egendom

 • Betala hushållsräkningar, eventuellt tillsammans med huvudmannen.
 • Lämna över ”fickpengar” med lämpligt mellanrum
 • I samråd med huvudmannen placera om tillgångar, sälja fast eller lös egendom, köpa möbler m.m.
 • Upprätta en budget.
 • Ordna skuldsanering, göra upp avbetalningsplaner för skulder m.m.

Sörja för person

 • Bevaka att huvudmannen får nödvändig vård och omsorg.
 • Hålla kontakt med hemtjänst och vårdpersonal om huvudmannens behov.
 • Engagera frivilligorganisationer som Röda Korset, församling, ledsagare.
 • Hålla regelbunden kontakt genom bland annat personliga besök.
 • Medverka till att dagvård eller andra aktiviteter kan ordnas.
 • För psykiskt sjuka - ”puffa på” och uppmuntra efter förmåga.

Hur ofta bör man göra besök

Om sörja för person ingår i uppdraget ska man kunna träffa sin huvudman minst två gånger per månad.

I samråd med huvudmannen

Att gode mannen samråder med huvudmannen är ett krav för alla åtgärder utom betalning av löpande hushållsutgifter. I viktiga frågor ska man även samråda med make eller sambo.
Vissa åtgärder som fastighetsförsäljning eller arvskifte kräver gemensamma överförmyndarnämndens godkännande för att bli giltiga.

Vad ska en god man/förvaltare inte göra?

 • Ska inte handla dagligvaror, mata, städa, putsa fönster.
 • Ska inte ersätta den professionella vårdens insatser.
 • Behöver inte besöka huvudmannen mer än två gånger per månad för att lämna fickpengar.
 • Behöver inte följa med på läkarbesök och liknande men är givetvis tillåtet om man frivilligt vill göra det.
 • Ska inte vara förmyndare eller vårdnadshavare för huvudmannen.
 • Får inte ta på sig att uppfostra huvudmannen.
 • Får inte bestämma vad som ska köpas eller inte köpas. Huvudmannen styr efter förmåga över sina pengar och fattar själv beslut. Om huvudmannen inte har beslutsförmåga har gode mannen sista ordet. Den förmågan bedöms av läkare.

Den som är förvaltare bestämmer normalt ensam i alla ekonomiska frågor.

En fullmakt kan begränsa uppdraget

I vissa fall kan ett uppdrag begränsas exempelvis om ekonomihanteringen redan fungerar via en fullmakt. Det är viktigt att fullmakten är skriven innan huvudmannen på grund av sin sjukdom eller andra omständigheter har förlorat förmågan att fatta beslut. Beslutsförmågan bedöms av en läkare.

Gemensam överförmyndarnämnd är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarenheten handlägger nämndens ärenden och ser till att ställföreträdare sköter sina uppdrag.

Syftet med tillsyn och kontroll är att förhindra att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Gemensam överförmyndarnämnd ser till att den enskildes tillgångar används till hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade.

Tillsynen tillhör kommunens obligatoriska uppgifter och sker enligt föräldrabalkens regler.

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se