Kontaktperson till någon med funktionsnedsättning

Just nu sitter någon och väntar på att få en kontaktperson. Du kan hjälpa den personen till ett aktivare och mer självständigt liv.

Kontaktperson är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med en kontaktperson är att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning. Som kontaktperson fungerar du som en vän som stödjer och stärker den enskilde till ett meningsfullt och självständigt liv.

Ditt uppdrag innebär att:

  • ge råd och stöd i vardagssituationer
  • stärka sociala kontakter
  • stimulera till en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter
  • träffas cirka en gång i veckan.
  • Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Vem kan bli kontaktperson?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson. Men du ska ha ett stort engagemang och intresse för andra människor samt vilja bygga upp en relation som varar en längre tid. Du ska vara över 18 år och kunna visa ett utdrag ur Polisens belastningsregister Länk till annan webbplats. om det gäller uppdrag gentemot barn och ungdomar.

Jag får se unga människor utvecklas

Ersättning

Ersättningen för att vara kontaktperson varierar utifrån uppdragets omfattning och den tidsinsats uppdraget kräver. Den ekonomiska ersättningen består av:

  • Ett arvode för utfört uppdrag.
  • En omkostnadsersättning som ska täcka kostnader för resa till och från uppdraget, mat/fika, inträden, biljetter med mera.

Arvode och omkostnadsersättning utbetalas enligt Sveriges kommuner och regioners årliga rekommendationer.

Anmäl ditt intresse här

Du kan anmäla intresse eller ställa frågor till oss direkt via knappen nedan. Du kan även alltid kontakta kundtjänst.

Intresseanmälan som kontaktperson eller stödfamilj (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: