Stödfamilj till barn/ungdom med funktionsnedsättning

Att vara stödfamilj innebär att du tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ditt hem ett antal tillfällen per månad.

Stödfamilj är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med stödfamilj är att vårdnadshavare får möjlighet till avlastning, och att barnet/ungdomen får stöd, rekreation och miljöombyte.

Vem kan bli stödfamilj?

En stödfamilj kan se ut på många olika sätt, du kan vara ensamstående, leva i en parrelation, med eller utan egna barn.

Det krävs ingen specifik kompetens för att vara stödfamilj. Det viktiga är att ni har resurser i form av tid, tålamod och intresse för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Om ni anmäler intresse för att bli stödfamilj gör socialtjänsten först en utredning för att bedöma er lämplighet som stödfamilj. Utredningen består bland annat av ett hembesök och ni behöver också ge ert samtycke till att utdrag får hämtas ur ett antal myndighetsregister.

Ersättning

Ersättningen för att vara stödfamilj varierar utifrån uppdragets omfattning och den tidsinsats uppdraget kräver. Den ekonomiska ersättningen består av:

  • Ett arvode för utfört uppdrag.
  • En omkostnadsersättning som ska täcka kostnader i samband med barnets vistelse som exempelvis mat, förbrukningsvaror och aktiviteter.

Arvode och omkostnadsersättning utbetalas enligt Sveriges kommuner och regioners årliga rekommendationer.

Anmäl ditt intresse här

Du kan anmäla intresse eller ställa frågor till oss direkt via knappen nedan. Du kan även alltid kontakta kundtjänst.

Intresseanmälan som kontaktperson eller stödfamilj (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: