Färdtjänst och parkeringstillstånd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd. Dessa insatser är till för att underlätta transporter och för att du ska ha ett aktivt fritidsliv.