Färdtjänst och parkering

Färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytt...

Parkeringstillstånd

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål. Tillståndet gäller i de ...

Riksfärdtjänst

Om du på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader och vill resa mellan två kom...

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd. Dessa insatser är till för att underlätta transporter och för att du ska ha ett aktivt fritidsliv.