Andra stöd du kan ansöka om

För att klara din vardag så självständigt som möjligt kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om stöd.

Kommunen erbjuder även andra typer av stöd som kan underlätta vardagen för dig med funktionsnedsättning.

Råd och hjälp med ekonomi och arbete

Du kan få råd och hjälp kring din ekonomi. Och du kan få stöd att hitta en sysselsättning som passar dig.

Senast uppdaterad: