Riksfärdtjänst

Om du på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader och vill resa mellan två kommuner utanför den egna kommunen, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet. Din funktionsnedsättning avgör vilket transportmedel du får åka med. Utgångspunkten för bedömningen är alltid allmänna kommunikationer.

Resa med taxi eller specialfordon kan bli aktuellt endast om du inte klarar någon form av allmänna kommunikationer.

Riksfärdtjänst med taxi eller specialfordon beviljas inte på grund av att det saknas allmänna kommunikationer, eller på grund av glest utbud av allmänna kommunikationer.

Riksfärdtjänst ansöker du om du ska resa inom Sverige

Med riksfärdtjänst får du resa inom Sverige. Ansök om riksfärdtjänst så snart du vet att du ska genomföra resan - men minst fyra veckor innan avresa. Inför storhelger samt under perioden juni, juli och augusti, minst sex veckor innan avresa. Du kan behöva lämna ett medicinskt intyg som styrker din funktionsnedsättning samt dina svårigheter att resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel. Detta intyg är du själv ansvarig för att skaffa.

Ansök om riksfärdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst direkt i din mobil, surfplatta eller dator via vår e-tjänst. Om du inte kan eller vill ansöka digitalt kan ansöka muntligt via kundtjänst.

Kontakta kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 om du vill fråga eller ansöka om riksfärdtjänst. Du kan ansöka både skriftligt och muntligt. Det är du själv eller behörig företrädare som måste göra ansökan.

Beslut om riksfärdtjänst

Det är socialkontoret, Avgifter och färdtjänst, som tar hand om din ansökan och beslutar om riksfärdtjänsttillstånd. Du ska alltid få ett skriftligt beslut. I beslutet ska det stå om du får riksfärdtjänst eller inte, hur länge du får riksfärdtjänst och vad som ingår i riksfärdtjänst. Om du inte är nöjd kan du överklaga det. Det står i beslutet hur du gör för att överklaga.

Hur bokar jag en riksfärdtjänstresa?

När du får ditt beslut om riksfärdtjänst får du även veta hur du gör för att boka din resa. Om du har frågor kan du ringa kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Resa med ledsagare

Om du behöver stöd för att genomföra din resa kan du ansöka om att få ta med ledsagare. Ledsagaren är en person som inte reser av eget intresse utan är med för att hjälpa dig att genomföra resan.

Din ledsagare måste du själv ordna fram. Det kan till exempel vara en anhörig eller bekant eller en personlig assistent eller en ledsagare från kommunen. Ledsagaren behöver inte betala avgift för resan, men ska följa med under hela resan.

Du kan ansöka om ledsagare enligt socialtjänstlagen, eller som ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

När får jag inte använda riksfärdtjänst?

Du får inte använda riksfärdtjänst för sjuk- och behandlingsresor, skolresor eller andra resor som du får bidrag för av någon annan, till exempel av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

För riksfärdtjänst finns en särskild avgiftstaxa. I prislistan Länk till annan webbplats.kan du ser hur mycket det kostar att åka. Det är regeringen som beslutar av riksfärdtjänst ska kosta.

Resor vid tillfälliga besök i annan kommun

Om du tillfälligt ska besöka en annan kommun kan du få biljetter för resor i annan kommun som tillhandahålls av Skellefteå kommun. Biljetterna gäller på de flesta orter i Sverige, men inte alla. Det är ditt eget ansvar att i god tid kontrollera om det är möjligt att nyttja biljetten på den ort du ska besöka. Du bokar resorna själv genom att ringa det telefonnummer som står angivet på biljetten.

Förutsättningen för att få biljetter är att du har ett giltigt färdtjänsttillstånd inom Skellefteå kommun.

Har du frågor om riksfärdtjänst?

Kontakta kommunens kundtjänst för information, telefon 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Avgifter

Avgifter

Priset för färdtjänst beror på vad du använder färdtjänsten till. För vanliga färdtjänstresor (så kallade fritidsresor) finns en prislista, för arbetsresor, alltså resor som du gör till och från ditt arbete eller där du studerar, har Skellefteå kommun en särskild prislista.

Så här fungerar det

Du betalar för din färdtjänst direkt till chauffören vid varje resa eller via faktureringskort i efterhand. För att ansöka om faktureringskort kontaktar du Skellefteå Taxi på telefon 0910-173 10. Prislistan bygger på Länstrafikens prislista med ett påslag med 25 kronor. Du betalar alltid minst 52 kronor för en enkelresa. Färdtjänstberättigade barn och ungdomar upp till 19 år betalar i enlighet med Länstrafikens taxa för barn och ungdomar upp till 19 år, med ett påslag på 25 kronor per enkelresa.

I tabellen nedan kan du se vilken prislista som gäller för just dig.

Följande färdtjänstresenärer i Skellefteå kommun betalar ingen avgift för färdtjänstresor:

  • Gymnasieelever med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till gymnasieskolan och från gymnasieskolan till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Barn med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till förskolan/fritidshemmet och från förskolan/fritidshemmet till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Ungdomar med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till korttidstillsyn och från korttidstillsyn till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Färdtjänst till och från dagverksamhet: Personer som åker färdtjänst till dagverksamhet för personer med demenssjukdom, inom vård och omsorg, betalar 20 kronor per enkelresa. Du betalar inte någon avgift i taxin utan får en faktura i efterskott på reskostnaden. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och dagverksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Färdtjänst till och från daglig verksamhet: Personer som åker färdtjänst till daglig verksamhet betalar 16 kronor per enkelresa. Resan faktureras av Skellefteå Taxi om du har ett faktureringskort (ansök om ett faktureringskort hos Skellefteå Taxi genom att ringa 0910-173 10), annars betalar du egenavgiften i samband med resan. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och den dagliga verksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Senast uppdaterad: