Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap för dig som är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller utbildar dig.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en insats du kan söka enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Verksamhet erbjuder ett meningsfullt arbete eller meningsfull sysselsättning utifrån dina förutsättningar. Målet är att utveckla dina möjligheter till arbete och att ge plats till arbetslivet utifrån dina möjligheter och resurser.

På daglig verksamhet arbetar vi för att stärka personer att bli självständiga och delaktiga i sin arbetssituation så långt det är möjligt.

För att få veta mer om hur du ansöker om insatsen klicka på länken: Vilket stöd kan du ansöka om enligt LSS eller SoL? Öppnas i nytt fönster.

Försörjning

Om du söker daglig verksamhet så kan det vara bra att du funderar över din försörjning eftersom insatsen dagliga verksamhet inte ger dig någon lön. Om du frågor kring aktivitetsersättning/sjukersättning så kontakta Försäkringskassan för att få svar på dina frågor.

Aktivitetsersättning från Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar om daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få daglig verksamhet. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Kommunen bedömer varje enskild ansökan och avgör vem som får insatsen daglig verksamhet.

Det finns ingenting som hindrar att en person som avbrutit sitt deltagande i en daglig verksamhet, för att prova ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studera, kan få daglig verksamhet igen.

Inom två veckor kommer någon från Daglig verksamhet ta kontakt med dig eller din företrädare. De informerar om när de arbetet kan påbörjas med att hitta en lämplig placering till dig. Tillsammans kartlägger ni dina behov, resurser, intressen och hur ditt närverk ser ut.

 1. Gruppverksamhet
  Verksamheten sker i grupp och genomförs i Stöd och service egna lokaler, anpassade efter sysselsättningen.
 2. Arbetsplatsförlagd daglig verksamhet
  Verksamheten sker i grupp och genomförs i annan kommunal verksamhet eller privat företag.
 3. Individuell placering
  Vid en individuell placering på en arbetsplats så kommer en arbetskonsulent stötta dig. Ni besöker tillsammans arbetsplatsen. Där träffar ni arbetskamrater och din kontaktperson. Vid detta tillfälle får du också veta vilka arbetsuppgifter som kommer bli dina.
  Tillsammans med din arbetskonsulent går ni i genom en introduktion på arbetsplatsen. Den hjälper dig att bli trygg med din placering och dina arbetskamrater. Du och din arbetskonsulent att kommer träffas regelbundet utifrån dina behov.

Insatsen daglig verksamhet är avgiftsfri.

Daglig verksamhet är inte något lönearbete och du har inte någon anställning eller lön. Din försörjning måste därför vara ordnad på annat sätt.

Däremot får du habiliteringsersättning, en ekonomisk ersättning som bestäms av kommunens socialnämnd.

Arbetstiderna är oftast mellan klockan 09:00–15.30 men varierar beroende på vilken verksamhet det är.
På individuella placeringar kan tiderna se annorlunda ut beroende på hur arbetsgivaren önskar din närvaro.

Om du har önskemål om arbetstider meddelar du dessa till verksamheten.

Du ordnar själv med din lunch. Det finns mikrovågsugnar där du kan värma din mat.

Det är du själv eller din företrädare som ansöker om färdtjänst. Det är i huvudsak personalen på daglig verksamhet som bokar resan till och från den dagliga verksamheten.
Du som åker färdtjänst mellan bostaden och daglig verksamhet betalar avgift för arbetsresor.

För att få veta mer om färdtjänst klicka på länken: Färdtjänst Öppnas i nytt fönster.

Enligt lagstiftningen är insatsen daglig verksamhet avsedd för personer som tillhör personkretsen, är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Studier är ofta gynnsamt för den enskildes utveckling därför gör Skellefteå kommun, Stöd och service en generösare tolkning.

Så svaret är ja, du kan studera på deltid samtidigt som du har insatsen daglig verksamhet, om minst hälften av sysselsättningen är på daglig verksamhet.

Om du studerar och det är lov på skolan, kan du inte garanteras att vara på daglig verksamhet den tiden du annars hade varit i skolan. Grunden är att du har din arbetstid precis som om du hade gått i skolan. Du kan i dialog med din arbetsplats göra en planering för att jobba, men det är arbetsplatsen som avgör om det är möjligt att komma de extra dagarna.

Det är viktigt att du har en dialog med din kontaktperson på daglig verksamhet om du planerar att studera. Så att ni kan planera in det i din genomförandeplan.

V.I.P. = Viktig Intressant Person. En kurs för dig som har en LSS-insats.

V.I.P.-kursen är en kurs där vi pratar om självkänsla och om relationer.

Vi pratar om att göra val som är bra för en själv. Vi gör övningar för att träna oss på att vara tydliga med vad vi vill och inte vill.

Vi gör övningar som lär oss att förstå varandra och tycka om oss själva.

 • Vi träffas 12 gånger.
 • Varje träff är två timmar.
 • Vi träffas en gång i veckan.
 • Vi har rast och vi får fika varje träff.
 • Det kan vara ungefär sju personer i en grupp.

Kvinnor och män går i olika grupper.

Du som har daglig verksamhet eller sysselsättning får delta i kursen på arbetstid och behåller din ersättning.

Vi startar nya kurser löpande. Du gör anmälan genom att skicka in anmälningsblanketten , 15.5 kB. till vip@skelleftea.se.


Senast uppdaterad: