Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en av de insatser du kan söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte på gång att utbilda dig.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS. Om du har rätt till insatsen betyder det att du får möjlighet att komma till en daglig verksamhet. På den dagliga verksamheten får du en meningsfull sysselsättning eller ett meningsfullt arbete. Det ska hjälpa dig att öka din självständighet och delaktighet i samhället.

Ansök om daglig verksamhet , 217.9 kB.

Inom daglig verksamhet arbetar vi salutogent. Det betyder att du får möjlighet att göra det du är bra på. Vi ger dig det stöd du behöver för att du skall kunna utveckla din förmåga att klara så mycket som möjligt själv.

Metodik, pedagogik och hjälpmedel

Daglig verksamhet har fokus på dina förmågor. Vi gör en plan tillsammans med dig så att dina uppgifter passar din förmåga och dina önskemål. Det gör vi för att du ska uppnå en så god arbetsförmåga som möjligt.

Personalen arbetar med tydliggörande arbetssätt och metod. Det kan vara genom tecken, bilder och individuella scheman, kommunikationskartor, tidhjälpmedel eller till exempel pedagogiska IT-stöd.

Vi arbetar också med något som kallas känsla av sammanhang (KASAM). Det betyder att vi försöker göra arbetet på den dagliga verksamheten:

Begripligt: Vad skall göras?
Hanterbart: Hur skall det göras?
Meningsfullt: Varför skall det göras?

En ökad känsla av sammanhang gör att man mår bättre. Det blir också lättare att klara av svårigheter, och man tycker att det är mycket roligare. Det är viktigt för oss på daglig verksamhet.

För att få daglig verksamhet måste du omfattas av lagen om stöd och service LSS. Du ska också ha följande funktionsnedsättningar.

  • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • ett betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder
  • en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Du ska vara mellan 18 och 67 år, men sakna förvärvsarbete och inte heller utbilda dig. Du måste också ha bedömts ha behov av insatsen. Den bedömningen görs av en LSS-handläggare på kommunen.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se