Fritidsaktiviteter för vuxna

För dig som har en funktionsnedsättning finns många fritidsaktiviteter att delta i. För att du ska må bra behöver du ha roligt, träffa vänner och röra på dig. Du som omfattas av LSS är de enda i samhället som har lagstadgad rätt till fritid.

Återkommande aktiviteter

På tisdagar kan du besöka tisdagsklubben på Nordanå.

För dig som är över 65 år finns också måndagsträffen.

För att ta dig till och från olika aktiviteter kan du använda dig av färdtjänst.

Om du behöver någon som följer dig på aktiviteter kan du få en ledsagare.

Om du vill veta mer om vilka aktiviteter som finns kan du kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910- 75 50 00.

Fritid har i forskning visat sig ha stora positiva effekter psykiskt, fysiskt och socialt. Det kan ge breda hälsoeffekter och ett minskat omvårdnadsbehov.

Personer med funktionsnedsättningar kan bland annat behöva hjälp med:

 • att prova på olika aktiviteter för att hitta ett fritidsintresse som passar
 • att förtydliga behoven och utveckla den inre motivationen
 • att genom ökat självförtroende och ett större socialt nätverk bättre kunna handskas med olika hinder
 • att genom träning utveckla kompetensen så att aktiviteterna blir bra
 • att utveckla fritidsaktiviteter som ger allsidig stimulans, höjer livskvalitén och underlättar livet i samhället.

Hyr fritidshjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel för att kunna göra olika aktiviteter under din fritid kan du hyra hjälpmedel av Skellefteå Parasport.

Du kan bland annat hyra

 • skridskokälkar
 • sittski
 • skicart
 • tävlingsrullstol
 • zoomcamp
 • tandemcyklar.

Ta chansen och prova på nya fritidsaktiviteter! Läs mer på Skellefteå Parasports hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: