Ledsagarservice

Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följ­den av en omfattande funktionsnedsättning. Insatsen ska underlätta för den enskilde att ha kontakt med andra och delta i samhällslivet. Ledsagning kan användas för att göra enklare aktiviteter, exempelvis besöka vänner, delta i fritids­aktiviteter eller för att promenera.

Vad innebär ledsagarservice?

En ledsagare är en person som följer dig i samband med aktiviteter utanför bostaden, eftersom du inte klarar av att ta dig till och från aktiviteten utan följe.

Beroende på behov, och rätten till insats, så kan du få ett beslut om ett antal timmar under en period om fyra veckor. Timmarna utförs av en person, en så kallad ledsagare, som kommunen utser för uppdraget. För vuxna är det ofta personer från olika föreningar som har uppdraget.

Insatsen är avgiftsfri men du står själv för dina egna kostnader i samband med ledsagningen. Skellefteå kommun står för rimliga omkostnader för ledsagaren. För mer information om ledsagares omkostnader kontaktas verkställare för insatsen.

Omvårdnad ingår inte i insatsen.

Du som har en funktionsnedsättning med inte har rätt till insatsen enligt LSS kan ansöka om ledsagarservice enligt socialtjänstlagen (SoL). För dig över 20 år finns också en möjlighet att ansöka om frivillig ledsagarservice via Kultur och fritid. För mer information eller ansökan så kontaktar du kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: