Ledsagarservice

Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följ­den av en omfattande funktionsnedsättning. Insatsen ska underlätta för den enskilde att ha kontakt med andra och delta i samhällslivet. Ledsagning kan användas för att göra enklare aktiviteter, exempelvis besöka vänner, delta i fritids­aktiviteter eller för att promenera.

Vad innebär ledsagarservice?

En ledsagare är en person som följer dig i samband med aktiviteter utanför bostaden, eftersom du inte klarar av att ta dig till och från aktiviteten utan följe.

Beroende på behov, och rätten till insats, så kan du få ett beslut om ett antal timmar under en period om fyra veckor. Timmarna utförs av en person, en så kallad ledsagare, som kommunen utser för uppdraget. För vuxna är det ofta personer från olika föreningar som har uppdraget.

Insatsen är avgiftsfri men du står själv för dina egna kostnader i samband med ledsagningen. Skellefteå kommun står för rimliga omkostnader för ledsagaren. För mer information om ledsagares omkostnader kontaktas verkställare för insatsen.

Omvårdnad ingår inte i insatsen.

Det är du, din vårdnadshavare eller din företrädare (god man eller förvaltare) som kan ansöka.

Ansök om stöd enligt LSS via en av de lila knapparna:

Ansökan om stöd enligt LSS (Länk till annan webbplats)
Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn (Länk till annan webbplats)

Behöver du hjälp med att ansöka? Kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg.

Du kan också skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Efter att ansökan skickats in

Om du har en funktionsnedsättning men inte är berättigad till insatser enligt LSS, kan du ansöka om hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Hemtjänsten kan erbjuda hjälp med att gå ut på promenader, delta i olika aktiviteter eller besöka sociala sammanhang. Hemtjänsten kan också erbjuda stöd (ledsagare) om din funktionsnedsättning inte omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

För personer över 20 år finns dessutom möjlighet att ansöka om frivillig ledsagarservice via Kultur och fritid. För mer information eller för att ansöka, kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00.

Senast uppdaterad: