Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdom över 12 år, som inte längre har rätt till fritids (efter vårterminen det år ungdomen fyller 13 år), men som behöver tillsyn när föräldrar arbetar eller studerar kan få insat­sen korttidstillsyn. Man kan få insatsen före och efter skol­da­gen och under lovdagar. 

Vad innebär korttidstillsyn?

Insatsen korttidstillsyn innebär att du får vara i en verksamhet där du erbjuds meningsfull sysselsättning. Du får träffa andra ungdomar, äta mellis och delta i olika aktiviteter.

I Skellefteå kommun finns det två verksamheter för korttidstillsyn. Vid Lejonströmsskolan för årskurs 7-9 och vid Balderskolan för gymnasieungdomar. Insatsen kan man få så länge man går gymnasiet.

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som ordnar med resan till och från korttidstillsynen.

Insatsen är avgiftsfri, men du betalar ett självkostnadspris för den mat du äter. Avgiften bestäms av politikerna varje år.

Det är du, din vårdnadshavare eller din företrädare (god man eller förvaltare) som kan ansöka.

Ansök om stöd enligt LSS via en av de lila knapparna:

Ansökan om stöd enligt LSS (Länk till annan webbplats)
Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn (Länk till annan webbplats)

Behöver du hjälp med att ansöka? Kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg.

Du kan också skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Efter att ansökan skickats in

Vad händer efter att du skickat in din ansökan?
Senast uppdaterad: