Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdom över 12 år, som inte längre har rätt till fritids (efter vårterminen det år ungdomen fyller 13 år), men som behöver tillsyn när föräldrar arbetar eller studerar kan få insat­sen korttidstillsyn. Man kan få insatsen före och efter skol­da­gen och under lovdagar. 

Vad innebär korttidstillsyn?

Insatsen korttidstillsyn innebär att du får vara i en verksamhet där du erbjuds meningsfull sysselsättning. Du får träffa andra ungdomar, äta mellis och delta i olika aktiviteter.

I Skellefteå kommun finns det två verksamheter för korttidstillsyn. Vid Lejonströmsskolan för årskurs 7-9 och vid Balderskolan för gymnasieungdomar. Insatsen kan man få så länge man går gymnasiet.

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som ordnar med resan till och från korttidstillsynen.

Insatsen är avgiftsfri, men du betalar ett självkostnadspris för den mat du äter. Avgiften bestäms av politikerna varje år.

Det finns möjlighet för dig i åldern 13-21 år med personlig assistans att vistas i en öppen verksamhet i samband med skoldag och under lov. Syftet är att ge ungdomar med personlig assistans en möjlighet att delta i ett socialt sammanhang på fritiden. Den öppna verksamheten bedrivs i samarbete med korttidstillsynen på Lejonströmsskolan och Baldergymnasiet. Det krävs inget beslut för att delta på den öppna verksamheten, men en intresseanmälan ska lämnas in i god tid för att verksamheten ska kunna planeras. Verksamheten tar sedan kontakt och bekräftar startdatum. Avgift för måltider följer avgiften för LSS-insatsen korttidstillsyn.

Anmäl intresse för öppen verksamhet

Intresseanmälan (pdf) Länk till annan webbplats. om plats på öppen verksamhet.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: