Korttidstillsyn / fritids för skolungdom 13-21 år

Ungdomar med funktionsnedsättning som inte längre har rätt till fritidshem, men som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar kan beviljas plats på ett av kommunens fritids med korttidstillsyn.

Korttidstillsyn är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs här om LSS och målet med insatserna.

Kommunens två fritids med korttidstillsyn enligt LSS finns på Lejonströmsskolan och Baldergymnasiet:

  • Zebran på Lejonströmsskolan är för ungdomar 13-15 år
  • Balder på Baldergymnasiet är för ungdomar 16-21 år.

Om ditt barn behöver tillsyn innan barnet börjar årskurs 7, kontaktar du som vårdnadshavare rektorn på den skola där barnet går.

Syfte med korttidstillsyn

Ungdom i årkurs 7-9 och gymnasiet, som inte längre har rätt till fritids, men som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få insatsen korttidstillsyn.

Insatsen kan ges före och efter skoldagen samt under lovdagar. Ungdomen får därmed en trygg situation, ett individuellt anpassat stöd och en meningsfull sysselsättning.

Vem har rätt till insatsen korttidstillsyn?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avgör rätt till insats. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. För att bedöma om du omfattas av någon personkrets så behövs underlag som kan styrka diagnoser och hälsotillstånd.

Här finns en utförlig beskrivning av lagens tre personkretsar.

Öppen verksamhet för ungdomar 13 -21 år med personlig assistans

Det finns möjlighet för ungdomar i åldern 13-21 år med personlig assistans att vistas i en öppen verksamhet i samband med skoldag och under lov. Syftet är att ge ungdomar med personlig assistans en möjlighet att delta i ett socialt sammanhang på fritiden. Den öppna verksamheten bedrivs i samarbete med korttidstillsynen på Lejonströmsskolan och Baldergymnasiet. Det krävs inget beslut för att delta på den öppna verksamheten, men en intresseanmälan ska lämnas in i god tid för att verksamheten ska kunna planeras. Verksamheten tar sedan kontakt och bekräftar startdatum. Avgift för måltider följer avgiften för LSS-insatsen korttidstillsyn.

Hur ansöker jag om korttidstillsyn?

Du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om korttidstillsyn. För att ansöka kontaktar du kommunen via kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i blanketten Ansökan om LSS för barn/ungdom (pdf) , 79.4 kB..

Anmäl intresse för öppen verksamhet

Intresseanmälan (pdf) , 60 kB. om plats på öppen verksamhet.

Kostnader för måltider

Du som är förälder eller vårdnadshavare betalar en avgift varje månad för ungdomens måltider när hon eller han är på korttidstillsynen. Beroende på ungdomens ålder kostar måltider olika mycket. I tabellen ser du vad olika måltider kostar. Priset är per ungdom och dag.

Prislista för måltider

Mål

13-15 år

16-21 år

Frukost

17 kronor

19 kronor

Lunch

26 kronor

29 kronor

Middag

34 kronor

38 kronor

Mellanmål

9 kronor

10 kronor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se