Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdom över 12 år, som inte längre har rätt till fritids (efter vårterminen det år ungdomen fyller 13 år), men som behöver tillsyn när föräldrar arbetar eller studerar kan få insat­sen korttidstillsyn. Man kan få insatsen före och efter skol­da­gen och under lovdagar. 

Vad innebär korttidstillsyn?

Insatsen korttidstillsyn innebär att du får vara i en verksamhet där du erbjuds meningsfull sysselsättning. Du får träffa andra ungdomar, äta mellis och delta i olika aktiviteter.

I Skellefteå kommun finns det två verksamheter för korttidstillsyn. Vid Lejonströmsskolan för årskurs 7-9 och vid Balderskolan för gymnasieungdomar. Insatsen kan man få så länge man går gymnasiet.

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som ordnar med resan till och från korttidstillsynen.

Insatsen är avgiftsfri, men du betalar ett självkostnadspris för den mat du äter. Avgiften bestäms av politikerna varje år.

Senast uppdaterad: