Mötesplats för dig med psykisk funktionsnedsättning

I Föreningarnas hus finns mötesplats Castor, för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Föreningarnas hus samlar även de ideella föreningar som arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa.

Föreningarnas hus

De ideella föreningarna i Skellefteå som arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa är samlade under samma tak i Föreningarnas hus på Stationsgatan 19 i centrala Skellefteå. De stödjer och hjälper varandra och kan tillsammans utveckla sina verksamheter.

Föreningarna är:

  • Föreningen Trivselhuset
  • RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)
  • Attention (intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom)
  • Dyslexiförbundet

Mötesplats Castor i Föreningarnas hus

Mötesplatsen Castor är en kommunal verksamhet för vuxna som har stöd från socialpsykiatrin eller kontakt med regionens psykiatriska öppenvård. Verksamheten erbjuder en trygg och välkomnande miljö, som främjar och fokuserar på det friska. En plats där människor utan krav på prestation kan bryta social isolering och jobba med sin återhämtning.

På Castor kan man utifrån eget initiativ, fantasi och kreativitet vara delaktig i en levande verksamhet som formas tillsammans med besökarna.

Om du har frågor om praktik, arbete eller utbildning kan du kontakta vår arbetskonsulent Veronica Burlin på tel nr 072-2022043

Stöd att ansöka om

Du som har en lindrig utvecklingsstörning, psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan söka stöd av kommunen enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer om vilka stöd du kan söka enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: