Mötesplats för dig med psykisk ohälsa

På Stationsgatan 19 i centrala Skellefteå i Föreningarnas hus finns mötesplatsen Castor. I huset finns även ideella föreningar som arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa.

Mötesplats Castor i Föreningarnas hus

Mötesplatsen Castor är en kommunal verksamhet för vuxna som har stöd från socialpsykiatrin eller kontakt med regionens psykiatriska öppenvård. Verksamheten erbjuder en trygg och välkomnande miljö, som främjar och fokuserar på det friska. En plats där människor utan krav på prestation kan bryta social isolering och jobba med sin återhämtning.

På Castor kan man utifrån eget initiativ, fantasi och kreativitet vara delaktig i en levande verksamhet som formas tillsammans med besökarna.

Om du har frågor om praktik, arbete eller utbildning kan du kontakta vår arbetskonsulent Veronica Burlin på telefonnummer 072-2022043, för att boka in ett första möte.

Du är välkommen till Castor

Måndag-Torsdag kl. 08:00-16:00 (drop-in)

Fredag kl. 08:00-14:00 (drop-in)

Så här gör du för att få filmen textad:

Föreningarnas hus

De ideella föreningarna i Skellefteå som arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa är samlade under samma tak i Föreningarnas hus på Stationsgatan 19 i centrala Skellefteå. De stödjer och hjälper varandra och kan tillsammans utveckla sina verksamheter.

Föreningarna är:

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
  • Attention (intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom)
  • Dyslexiförbundet

Stöd att ansöka om

Du som har svårigheter att utföra aktiviteter i din vardag på grund av lindrig utvecklingsstörning, psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Läs mer om vardagsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Senast uppdaterad: