Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är till för att föräldrar eller anhö­riga ska bli tillfälligt avlösta i omvårdnadsarbetet kring perso­nen som har en funktionsnedsättning.

Vad innebär avlösarservice

Insatsen innebär att en person kommer till ditt hem och finns till hands under den tid då föräldrar eller anhöriga inte är i hemmet.

Insatsen ska göra det möjligt för dina föräldrar eller anhö­riga, att få avkoppling och göra syss­lor utanför hemmet. Exem­pelvis ägna sig åt syskon till barnet med funktionsnedsättning, utföra fritidsaktiviteter eller för att kunna resa bort.

Beroende på behov, och rätten till insats, så kan du få ett beslut om några timmar under en period av fyra veckor. Timmarna utförs av en person, en så kallad avlösare, som är anställd av kommunen.

Det är du, din vårdnadshavare eller din företrädare (god man eller förvaltare) som kan ansöka.

Ansök om stöd enligt LSS via en av de lila knapparna:

Ansökan om stöd enligt LSS (Länk till annan webbplats)
Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn (Länk till annan webbplats)

Behöver du hjälp med att ansöka? Kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg.

Du kan också skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Efter att ansökan skickats in

Senast uppdaterad: