Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är till för att föräldrar eller anhö­riga ska bli tillfälligt avlösta i omvårdnadsarbetet kring perso­nen som har en funktionsnedsättning.

Vad innebär avlösarservice

Insatsen innebär att en person kommer till ditt hem och finns till hands under den tid då föräldrar eller anhöriga inte är i hemmet.

Insatsen ska göra det möjligt för dina föräldrar eller anhö­riga, att få avkoppling och göra syss­lor utanför hemmet. Exem­pelvis ägna sig åt syskon till barnet med funktionsnedsättning, utföra fritidsaktiviteter eller för att kunna resa bort.

Beroende på behov, och rätten till insats, så kan du få ett beslut om några timmar under en period av fyra veckor. Timmarna utförs av en person, en så kallad avlösare, som är anställd av kommunen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: