Bostad med särskild service för vuxna

Insatsen är till för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo så likt andra personer som möjligt. Bostaden ska vara anpassad och i anslutning till bostaden ska finnas personal som ger omvårdnad.

Vad innebär bostad med särskild service?

Du tilldelas en lägenhet av kommunen. Du får individuellt anpassad hjälp med psykiska, fysiska och sociala omvårdnadsbehov. Exempelvis hjälp med att;

  • äta, dricka och förflytta dig,
  • sköta personlig hygien och klä dig,
  • sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp,
  • kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta social isolering,
  • göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg,
  • göra den hälso- och sjukvård du behöver tillgänglig, inklusive habilite­ring, rehabilitering, hjälpmedel och tandvård,
  • se till att misstankar och andra brott mot dig polis­anmäls.

I insatsen ingår också individuellt stöd med att genomföra fritidsverksamhet och kulturella aktivite­ter. Du erbjuds hälso- och sjuk­vård (exklusive läkarinsatser).

Insatsen är avgiftsfri men du betalar för din hyra, mat, dina förbrukningsvaror samt för fritidsaktiviteter.

Portionspriser 2023
Frukost 22 kr
Lunch 32 kr
Mellanmål 11 kr
Middag (söndag - torsdag) 43 kr
Middag (fredag - lördag) 61 kr

Det är du, din vårdnadshavare eller din företrädare (god man eller förvaltare) som kan ansöka.

Ansök om stöd enligt LSS via en av de lila knapparna:

Ansökan om stöd enligt LSS (Länk till annan webbplats)
Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn (Länk till annan webbplats)

Behöver du hjälp med att ansöka? Kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg.

Du kan också skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Efter att ansökan skickats in

Vilka boendealternativ finns det?

För dig som behöver mycket stöd och hjälp i vardagen men som inte behöver ha personal i din närhet hela tiden. Personalen besöker dig och ger dig det stöd du behöver för att du ska kunna vara så självständig som möjligt. Nära din lägen­het finns en gemensam lokal där du kan träffa perso­nalen eller andra personer som också har stöd.

För dig som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov, som innebär att du mer eller mindre ständigt behöver ha personal närvarande. Du bor i en mindre lägenhet. Det finns tillgång till gemensamt kök och sällskapsrum i direkt anslutning till din lägenhet. Du delar gruppbostaden med ett begränsat antal personer. Personal finns dygnet runt.

Om du behöver stöd i din bostad men inte har rätt till bostad med särskild service enligt LSS, kan du söka stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Ansökan gör du på www.skelleftea.se/kontaktasocialkontoret eller ring 0910-73 50 00.

Senast uppdaterad: