För dig som har eller behöver kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktperson är till för att bryta den enskildes isole­ring genom samvaro och hjälp till fritidsaktivite­ter. Kontaktpersonen kan också ge råd i olika situationer som inte är så komplicerade att god man, förvaltare eller juridisk exper­tis bör anlitas.

Vad innebär kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska och kompis. Ni träffas för att umgås. Kontaktpersonen kan också vara ett stöd för att komma ut i samhället och delta i olika aktiviteter.

Beroende på behovet och rätten till insats, så kan du få ett beslut om ett antal tillfällen under en period om fyra veckor. Kontaktpersonen är en person som kommunen utser för uppdraget.

Det är du, din vårdnadshavare eller din företrädare (god man eller förvaltare) som kan ansöka.

Ansök om stöd enligt LSS via en av de lila knapparna:

Ansökan om stöd enligt LSS (Länk till annan webbplats)
Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn (Länk till annan webbplats)

Behöver du hjälp med att ansöka? Kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg.

Du kan också skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Efter att ansökan skickats in

Fyra filmer från Myndigheten för delaktighet beskriver hur det är att ha en kontaktperson, att vara en kontaktperson, syfte och mål med insatsen och kontaktpersonens roll och ansvar.

Filmer om insatsen kontaktperson Länk till annan webbplats.

  • Insatsen är avgiftsfri, men du står själv för dina egna kostnader i samband med aktiviteter med kontaktpersonen.
  • Kontaktpersonen får ett arvode samt ersättning för eventuella omkostnader i samband med uppdraget. För mer information om ersättning till kontaktperson kontaktas verkställare för insatsen.
  • Omvårdnad ingår inte i insatsen.

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson fungerar du som en vän som stödjer och stärker den enskilde till ett meningsfullt och självständigt liv.

Du kan anmäla intresse eller ställa frågor till oss direkt via knappen nedan. Du kan även alltid kontakta kundtjänst.

Intresseanmälan som kontaktperson eller stödfamilj (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: