Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en samlingsplats i en stadsdel, samhälle eller by vid en större kris. Vid en trygghetspunkt ska du och andra invånare kunna erbjudas aktuell information om läget, skydd/värme i lokal, vatten, enklare mat och sjukvård. Vid trygghetspunkten ska man också kunna larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Skellefteå kommun har flexibla trygghetspunkter. Händelse, omfattning och behov avgör vilken eller vilka trygghetspunkter som behöver aktiveras och vad som behöver erbjudas. Vid en händelse meddelas att en trygghetspunkt aktiveras via kommunens webbplats och Facebook-sida, och vid behov även som ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via P4 Västerbotten.

Observera att en trygghetspunkt inte är samma sak som ett skyddsrum.

Trygghetspunkter är ett komplement till och inte en ersättning för egen beredskap. Du som invånare förväntas också ha egen beredskap för att hantera störningar i samhället.

Din beredskap

Lämna förslag på trygghetspunkt

Vilken är den bästa platsen för en trygghetspunkt i stadsdelen, samhället eller byn där du bor? Och vad finns där, eller vad saknas? Lämna förslag via formuläret här nedanför. Förslagen ger ett underlag för att fortsätta planera för och utveckla trygghetspunkter för god beredskap. Observera att Skellefteå kommun inte kan lämna några garantier, men vi är tacksamma för förslag.

Du kan välja att bara svara på de två första frågorna och hoppa över följande frågor.Platsen bör vara centralt belägen och allmänt känd, en naturlig samlingsplats för många i närheten.

Exempel: Lokal för skydd (allmän), mindre lokaler i anslutning, el, möjlighet att laga mat, anslagstavla/plats för anslag, (teknisk) utrustning, med mera.


Exempel: Wifi, sällskapsspel.
Senast uppdaterad: