Konsumtion

De utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion kallas för konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Det är den klimatpåverkan som konsumtionen bidrar till både i Sverige och i andra länder.

Den privata konsumtionen står för cirka 60 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. De delar i den privata konsumtionen som påverkar klimatet mest är transporter, livsmedel, boende samt kläder och skor. Troligen är utsläppen från transporter ännu höge, då inte alla utsläppen från internationella flygresor räknas med i statistiken.

Den resterande delen, 40 procent av utsläppen, kommer från offentlig konsumtion (statlig och kommunal) samt offentliga och privata investeringar.

År 2021 var Sveriges konsumtionsbaserade klimatutsläpp drygt 88 miljoner ton koldioxidekvivalenter enligt Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det innebär cirka 8 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

Enligt Parisavtalet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. behöver utsläppen ligga på i genomsnitt högst 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år till 2050. Det motsvarar ungefär en flygresa i ekonomiklass till södra Spanien tur och retur (höghöjdseffekten inräknad) för en person.

Via verktyget Konsumtionskompassen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att se klimatavtrycket från konsumtion på lokal nivå, ända ner på postnummer.

Du har stora möjligheter
att påverka dina utsläpp

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar och se vad du kan börja förändra? Gå in på Klimatkalkylatorn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som tagits fram av Stockholm Environmental Institute, SEI, och Världsnaturfonden, WWF.

Behöver du fler tips på hur du kan bli mer klimatsmart? Kolla tipsen nedan och läs mer här:

Vår guide till en hållbar vardag här. Öppnas i nytt fönster.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Bästa sätten att sänka dina utsläpp från konsumtion

(Källa: Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)