Spara på miljön och pengarna

Allt vi gör lämnar någon form av avtryck i form av växthusgaser. Hur vi gör det, vilka val vi gör kan göra stor skillnad både för vår stad och vår planet. Här hittar du olika tips på hur du som privatperson kan minska ditt avtryck och kanske också minska kostnaderna.

Hur kan kommunen hjälpa till?

Som invånare i Skellefteå kan du få information och stöd av kommunen inom en rad olika hållbarhetsfrågor. Kommunen strävar efter att främja hållbar utveckling och stödja invånarna i deras egna hållbarhetsinsatser. Här är några områden där kommunen kan erbjuda information och stöd:

Energibesparing och energieffektivitet: Kommunen kan ge råd och tips om hur du kan minska din energiförbrukning och göra ditt hem mer energieffektivt. Det kan inkludera information om energisparande åtgärder, val av energieffektiva apparater och möjligheter till ekonomiska stöd för energieffektivisering.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Avfallshantering: Skellefteå kommun arbetar aktivt för att minska avfallsmängden och främja återvinning. Du kan få information om sopsortering, återvinningsstationer och återvinningscentraler. Kommunen kan också erbjuda råd om hur du kan minska ditt avfall genom att exempelvis kompostera eller genomföra återanvändning.

Läs mer om avfall och sortering

Miljö- och naturvård: Kommunen kan ge information om lokala naturreservat, vandringsleder och friluftsområden där du kan njuta av naturen och bidra till dess bevarande.

Hitta friluftsområden och aktiviteter i Skellefteå

Hållbar transport: Kommunen främjar hållbara transportsätt som gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Läs mer om hållbara resor och transportsätt

Senast uppdaterad: