"rootPage" is not defined.

Projekt, resultat och rapporter

Uppföljningen av kommunens hållbarhetsarbete och projekt sker på olika sätt. Exempelvis mäts vi genom SCB-statistik och rankning men också egna rapporter. Ibland misslyckas vi, men ibland blir också resultatet särskilt lyckat och vi uppmärksammas nationellt eller internationellt för vårt hållbarhetsarbete.

Erfarenheter Skellefteå kommun har av att arbeta med Agenda 2030: Agenda 2030 i Skellefteå kommun , 793 kB, öppnas i nytt fönster.

Skellefteå toppar Miljöbarometern: Länstoppen - Västerbottens län - Aktuell Hållbarhet Kommunrankning (miljobarometern.se) Länk till annan webbplats.

Skellefteå ligger på plats 20 på Global Destination Sustainability Index: 2023 Results - GDS-Movement Länk till annan webbplats.

Rapporter och priser

Rapporter från projekt och priser som tilldelats kommunen för klimat, hållbarhet och tillgänglighet.

  • Elektrifiering i anläggningsprojekt

    Det här är en sammanställning med insikter och vägledning kopplat till elektrifiering i byggprojekt. Informationen baseras på de erfarenheter som gjo...

Senast uppdaterad: