Vårt framtida Burträsk

Kommunen har med Burträskbornas hjälp tagit fram en vision och strategi för utveckling – en fördjupad översiktsplan.

I vårt framtida Burträsk finner du platser för möten, såväl i ett levande centrum som i de sjö- och naturnära ytterområdena. Vi ska värna om den småskaliga och kreativa andan som redan kännetecknar livet i Burträsk.

Samtidigt ska näringslivet ha möjligheter att växa och blomstra, precis som allt det gröna som blir ett signum för samhället. Du ska inte bara veta att Burträsk omringas av vatten, du ska se vattenytan spegla himmel, moln och skog och njuta av utsikten på din promenad från Burträsket till Västomsundet.

Den fördjupade översiktsplanen för Burträsk godkändes i kommunfullmäktige 26/1 2016 och vann laga kraft 16/3 2016.

Fördjupad översiktsplan för Burträsk

Ditt framtida Burträsk - fördjupning av översiktsplanen för Skellefteå kommun , 5.8 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning - fördjupning av översiktsplanen i Burträsk , 979.9 kB.

Burträskarnas egna idéer - underlag till fördjupningen av översiktsplanen i Burträsk , 2 MB.

Senast uppdaterad: